Referencie - Predizolované potrubia

Prezrite si prosím výber referencií, kde sme realizovali dodávku, pokládku a montáž predizolovaného potrubia

Horúcovodná prípojka pre polyfunkčný bytový dom U Kráľa Ľudovíta

Umiestnenie inštalácie: Trnava

Informácie o inštalácii: Dodávka, pokládka a montáž predizolovaného potrubia DN 50, napojenie odbočky DN 50 z hlavnej trasy TN, pokládka dispečérskych káblov a optorúrky, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST. Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing. Celková dĺžka horúcovodnej prípojky činí 20,5 m.

horucovodna pripojka

Horúcovodná prípojka pre Polyfunkčný bytový dom

Umiestnenie inštalácie: Hlavná ul.10, Trnava

Informácie o inštalácii: Pokládka a montáž predizolovaného potrubia DN 65, napojenie odbočky DN 65 z hlavnej trasy TN, pokládka dispečérskych káblov a optorúrky, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST. Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing.

Horúcovodná prípojka Polyfunkčný objekt + Obchodné centrum Staré Grunty

Umiestnenie inštalácie: Staré Grunty, Bratislava

Informácie o inštalácii: Dodávka, pokládka a montáž predizolovaného potrubia DN 125, napojenie odbočky DN 125 z hlavnej trasy TN, pokládka dispečérskych káblov, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST. Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing.

horucovodna pripojka2

Horúcovodná prípojka pre Business centrum

Umiestnenie inštalácie: Piešťanská cesta v Trnave

Informácie o inštalácii: Dodávka, pokládka a montáž predizolovaného potrubia BTV DN 100, napojenie odbočky DN 100, navŕtaním z TN DN 700, pokládka dispečérskych káblov a optorúrky HDPE, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST a vybudovanie šachty.  Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing. Celková dĺžka horúcovodnej prípojky je 190 m, z toho 20 m pretláčky pod komunikáciou I. triedy a 16 m v suteréne objektu do OST.

Horúcovodná prípojka pre bytový dom Leonardo

Umiestnenie inštalácie: Trnava

Informácie o inštalácii: Dodávka, pokládka a montáž predizolovaného potrubia DN 50, napojenie odbočky DN 50 z hlavnej trasy TN, pokládka dispečérskych káblov a optorúrky, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST. Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing.

horucovodna pripojka leonardo

Horúcovod a odovzdávacie stanice tepla Štrkovec 7 okruhov - okruh č. 8

Umiestnenie inštalácie: Trnava

Informácie o inštalácii: Demontáž jestvujúcich rozvodov, výkopové práce, montáž BTV potrubia,  pokládka dispečérskych káblov, oživenie alarm systému potrubia v celkovej dĺžke 90 m.

Horúcovodná prípojka pre polyfunkčný bytový dom Malý Paríž v Trnave

Umiestnenie inštalácie: Trnava

Informácie o inštalácii: Dodávka, pokládka a montáž predizolovaného potrubia DN 65, napojenie odbočky DN 65 z hlavnej trasy TN, pokládka dispečérskych káblov a optorúrky, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST. Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing.

horucovodna pripojka3

 

Ďalšie referencie

Horúcovodná prípojka pre bytový dom Orolská a Hlavná v Trnave

Umiestnenie inštalácie: Trnava

Informácie o inštalácii: Dodávka, pokládka a montáž predizolovaného potrubia DN 80 napojenie odbočky z hlavnej trasy TN DN 350 na Paulínskej ulici. Pokládka dispečérskych káblov a optorúrky, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST. Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing. Celková dĺžka horúcovodnej prípojky je 117 m.

Horúcovodná prípojka pre BD Botanická

Umiestnenie inštalácie: Trnava

Informácie o inštalácii: Dodávka, pokládka a montáž predizolovaného potrubia DN 80 napojenie odbočky DN 80 z hlavnej trasy TN, pokládka dispečérskych káblov a optorúrky, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST. Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing.

Horúcovodná prípojka pre STU

Umiestnenie inštalácie: Bottova ulica v Trnave

Informácie o inštalácii: Dodávka, pokládka a montáž predizolovaného potrubia DN 80 napojenie odbočky DN 80 z hlavnej trasy TN DN 350 na Bottovej ulici, pokládka dispečérskych káblov a optorúrky, oživenie alarm systému potrubia, montáž regulačnej rady v OST. Prenos dát z meračov tepla a vodomerov na teplárenský dispečing.

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody napojených na OST

Umiestnenie inštalácie: 954 Nábělkova, Bratislava

Informácie o inštalácii: Demontáž starých sekundárnych rozvodov výmenou za nové BTV a Flexalen potrubie v jestvujúcich kanáloch, výmena starých ležatých rozvodov v obytných domoch napojených na OST Nábělkova 954 v Bratislave.

Referencie - Plynové tepelné čerpadlá

Prezrite si prosím výber referencií, kde je plynové tepelné čerpadlo použité a pre vybrané budovy zabezpečuje výrobu tepla, chladu a teplej ...

Preskúmať

Referencie - Meranie, riadenie a regulácia

Našim zákazníkom prinášame prepracované systémy riadenia, merania, monitoringu a regulácie technológií pomocou moderného a vizuálneho riadia...

Preskúmať

Referencie - Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov používa veľké množstvo bytových domov a za obdobie našej činnosti sme vypracovali systém prepojen...

Preskúmať

Referencie - Zdroje tepla

Naše služby prevádzky zdrojov tepla, technického zabezpečenia a výroby tepla využíva veľké množstvo klientov. Výber referencií poukazuje na ...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti