Financovanie zdrojov tepla

Snaha priblížiť sa čo najviac k potrebám zákazníka nás priviedla k službe financovania zdrojov tepla, v ktorej odbremeníme zákazníka od všetkých prvotných investícií pri výstavbe zdrojov tepla. Keďže vieme, aké problémy musia naši zákazníci riešiť pri budovaní zdroja tepla, pripravili sme program na kompletné prefinancovanie výstavby, prevádzky a servisu zdrojov tepla. Naša spoločnosť zabezpečí na vlastné náklady kompletnú technológiu zdroja tepla na kľúč od projektu cez realizáciu až po kolaudáciu a následne pre zákazníka na dohodnuté obdobie zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody.

Odbremeňujeme zákazníka od všetkých prvotných investícií pri výstavbe zdrojov tepla

Regulovaná cena

Regulovaná cena

Dodávané teplo a teplá voda má regulovanú cenu a vďaka množstvu zdrojov, ktoré prevádzkujeme, sa už tri roky naša cena tepla nezvýšila a je stále najnižšia. Klient tak získava kvalitnú dodávku tepla a teplej vody bez potreby zabezpečenia vstupných investícií na vybudovanie technológie, bez potreby vybavovať povolenia, rozkopávky, kolaudácie alebo dokonca prípadný servis, pretože o toto všetko sa postará naša spoločnosť.

Zdroj tepla

Zdroj tepla

Služba financovanie zdrojov tepla zahŕňa komplexné zabezpečenie funkčného zdroja tepla, schopného dodávať teplo a teplú vodu do objektu, v ktorom je inštalovaný. Naša spoločnosť zabezpečí vybudovanie zdroja tepla z vlastných finančných zdrojov, bez potreby finančného zaťaženia developera alebo majiteľa budovy. Zákazník tak odoberá teplo a my sa staráme o technológiu, servis, prevádzku, dozor a všetky potrebné povolenia.

 

Prepracované projekty technológie chladeniaFinancovanie zdrojov tepla Služba financovanie zdrojov tepla má 12- ročnú dobu, po ktorej je možné technológiu zdroja tepla odstúpiť majiteľovi budovy alebo predĺžiť nájomnú zmluvu a naďalej využívať naše služby.

 
Vybudovanie zdroja

Vybudovanie zdroja

Naším cieľom je priniesť zákazníkovi bezproblémovo zdroj tepla a spoľahlivú dodávku tepla. Vybudovanie zdroja je pre klienta naozaj najjednoduchšie, pretože všetky náklady znáša naša spoločnosť, rovnako platíme aj servis technológie alebo všetky potrebné povolenia a podobne.

Merače tepla

Merače tepla

Okrem vybudovania zdroja a jeho prevádzky dostane zákazník aj služby rozúčtovania alebo servisu mimo zdroj tepla, ako napríklad montáž bytových staníc alebo kompaktných meračov tepla.

 

Projekcia TZB

Poskytujeme komplexné služby, ktoré zabezpečujeme naozaj od projektu až po realizáciu a preto poskytujeme aj dodávku projektovej dokumentáci...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti