Oprávnenia spoločnosti

Certifikáty a oprávnenia

Vlastníme oprávnenia na všetky činnosti, ktoré vykonávame.

Vďaka komplexnosti služieb ktoré poskytujeme, sú naše certifikáty a oprávnenia rôznorodé, vďaka čomu dokážeme poskytnúť ucelené služby v energetike.

Ponuka našich riešení

Komplexné a profesionálne portfólio produktov a služieb v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, riadenia technológií, monitoringu spotr...

Preskúmať

Predstavenie spoločnosti ESM-YZAMER

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring sr.o. je profesionálna spoločnosť, zaoberajúca sa službami v energetike pôsobiaca na európskom t...

Preskúmať

Obchodní partneri

Našim cieľom je prinášať najnovšie, najmodernejšie a časom overené riešenia, ktoré sú svetovým štandardom v energetike, vykurovaní, chladení...

Preskúmať

Obchodný register

Obchodné meno: ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Preskúmať

Všeobecné obchodné podmienky

Pokiaľ nebude písomne oboma zmluvnými stranami dohodnuté inak, tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú uplatňovať na všetky obchodné príp...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti