Obchodní partneri

Obchodní partneri

Našim cieľom je prinášať najnovšie, najmodernejšie a časom overené riešenia, ktoré sú svetovým štandardom v energetike, vykurovaní, chladení alebo riadení a monitorovaní technológií.

Vďaka našej znalosti spolupráce zo zahraničnými spoločnosťami prinášame na slovenský trh veľké množstvo svetových produktov, ktoré nám pomáhajú dodávať komplexné a vyspelé riešenia.

Stabilní
hráči

Všetky partnerské spoločnosti sú stabilnými hráčmi na svetovom trhu energetických produktov a dodržujú všetky stanovené štandardy a svojou filozofiou a použitím sú pripravené na lokálne použitie.

Obchodní partneri, s ktorými kooperujeme pri príprave našich projektov, sú zároveň spoločnosti, ktoré plnohodnotne zastupujeme na slovenskom alebo európskom trhu.

stabilny hraci

Realizácia zahraničných projektov

Spolupracujeme aj s veľkým množstvom externých obchodných partnerov, ktorým pomáhame realizovať lokálne projekty.

Vďaka našej schopnosti koordinácie aj v cudzích jazykoch nemáme problém realizovať aj zahraničný projekt na našom území.

Nasledovné spoločnosti predstavujú našich stabilných obchodných partnerov:

monitoring

Výrobca riadiacich systémov Elesta a komplexných riešení pre riadenie technológií, vykurovania, chladenia a automatizácie budov.

elesa 721

Výrobca a implementátor plastových predizolovaných potrubí Flexalen pre vykurovanie, teplú, úžitkovú a minerálnu vodu.

centralny dispecing

Výrobca plynových tepelných čerpadiel Aisin Toyota, ktoré patria svojim spracovaním a technológiou k svetovej špičke.

capstone

Už viac ako tri desaťročia je spoločnosť Capstone Green Energy popredný výrobca technológie mikroturbín.

ec power

Je nielen lídrom v Nemecku na trhu kogeneračných zariadení (KVET) vo výkonovom rozsahu 3 – 80 kWel, ale aj technologicky vedúcim výrobcom kogeneračných jednotiek v Európe.

Ponuka našich riešení

Komplexné a profesionálne portfólio produktov a služieb v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, riadenia technológií, monitoringu spotr...

Preskúmať

Predstavenie spoločnosti ESM-YZAMER

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring sr.o. je profesionálna spoločnosť, zaoberajúca sa službami v energetike pôsobiaca na európskom t...

Preskúmať

Certifikáty a oprávnenia

Vlastníme oprávnenia na všetky činnosti, ktoré vykonávame. Vďaka komplexnosti služieb ktoré poskytujeme, sú naše certifikáty a oprávnenia rô...

Preskúmať

Obchodný register

Obchodné meno: ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Preskúmať

Všeobecné obchodné podmienky

Pokiaľ nebude písomne oboma zmluvnými stranami dohodnuté inak, tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú uplatňovať na všetky obchodné príp...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti