Výhody riadiacich systémov

Výhody riadiacich systémov ELESTA

Master regulátor RCO 9xxD obsahuje integrovaný plne farebný grafický displej, na ktorom možno zobraziť trendy.

Displej umožňuje vytvoriť užívateľsky prívetivý výzor riadiaceho systému.

Regulátor podporuje prístup na vzdialené riadenie pomocou vstavaného Webservra

Ovládanie pomocou
otočného prvku

Jedinečným ovládaním pomocou otočného a potvrdzovacieho prvku sú riadiace systémy o krok pred konkurenciou, pretože na plnohodnotné ovládanie systému postačuje otočenie a potvrdenie multifunkčného tlačidla.

Trendy aktuálnych
a minulých dát

Pomocou trendov môžu byť na integrovanom grafickom displaji zobrazené aktuálne ako aj historické dáta. NA SD-pamäťovú kartu môžu byť ukladané aplikácie, história, aktualizácie či dokumentácia.

  

vyhody riadiacich systemov elesta

Výhody

Ďalšie prednosti riadiacich systémov ELESTA

 1. BA trieda účinnosti podľa EN15232
 2. zabezpečená budúcnosť protokolom: BACnet Building Controller ANSi / ASHRAE
 3. variabilná integrácia a komunikácia prostredníctvom integrovaných protokolov
 4. inovatívne webové a sieťové technológie

Zobraziť viac

 1. integrovaný farebný grafický displej pre miestne ovládanie
 2. vysoká flexiilita a variabilnosť vďaka použitiu I/O modulov
 3. vysoká kapacita pamäte pre programy a ukladanie dát na SD pamäťové karty
 4. Building Management Software pracujúci na základe web rozhrania
 5. varianta pre montáž na DIN lištu alebo panela dverí rozvádzača

 

sietove regulatory

Master a sieťové regulátory sú dostupné aj vo verziách s integrovaným web-serverom

Inovatívna integrovaná web a sieťová technológia ponúka vysokú flexibilitu a funkcionalitu. Web-server poskytuje vizualizáciu a ovládanie inštalácií a alarmov použitiím štandardného web prehliadača.

S pomocou web prehliadača sa každé PC stáva obslužným terminálom. K inštalácii je možné pristupovať kedykoľvek cez obslužný panel, intranet alebo cez vzdialený prístup pomocou internetu.

Vývojový softvér
Controlesta RCO-tool

Nástroj RCO-tool ponúka možnosť prístupu k master a sieťovému regulátoru
prostredníctvom ethernetu cez IP alebo MAC adresu.

vyvojovy software controlesta rco tool

Konfigurácia

 • hardvérová konfigurácia
 • alarmy
 • časové programy
 • história
 • interaktívne menu
 • integrovaný web-server
 • BACnet

Uvedenie do prevádzky

 • online skenovanie modulov a makier
 • skenovanie I/O modulov
 • alarmy
 • automatické generovanie EDE súborov

Programovanie

 • grafické a textové programovanie - paralelné riešenie
 • programovanie pomocou knižnice makier
 • generovanie individuálnych modulov makier
 • online programovanie
 • jednoduchý implementačný protokol

Dokumentácia

Tlač a export hardvérovej konfigurácie, menu, programov, atď.

konfiguracia

 

inziniering

Efektívny inžiniering

Celý proces návrhu, od úrovne periférií, cez úroveň lokálneho riadenia až do úrovne centrálneho riadenia je založený na silnej technológii Microsoft.NET-framework.

Zobraziť viac

Vývojový softvér Conrolesta RCO-tool slúži na efektívne a ekonomické programovanie systémov Conrolesta RCO-D.

Podporuje proces návrhu od konfigurácie cez programovanie až po uvedenie do prevádzky a zdokumentovanie.

Vizualizačný softvér riadenia budov Controlesta RCO-view

Vizualizačný softvér Controlesta RCO-view je dizajnovaný a základe web-technológie použitím Microsoft.Net-Framework.

Architektúra klient-server poskytuje simultálny prístup viacerých užívateľov k jednej inštalácii. Softvér ponúka intuitívne, voľne programovateľné a grafické užívateľské rozhranie pre obsluhu, monitorovanie a riadenie HVAC systémov riadených systémami riadenia budov Controlesta RCO-D.

Zobraziť viac

Webový server vizualizačného softvéru Controlesta RCO-view poskytuje heslom chránený užívateľský prístup cez intranet, internet alebo bezdrôtovú sie´t do RCO-view inštalácie z každého PC v sieti, resp. akéhokoľvek PC, notebooku alebo PDA s internetovým pripojením ako aj multi-sieťové ovládanie a monitorovanie vzdialených inštalácií cez modema komunikačné rozhrania a protokoly ethernet, TCP/IP, ISDN, GSM, GPRS a UMTS.

vizualizacny software

  

controlesta rco tool

Controlesta RCO-tool je komplexné riešenie pre správu riadiacich systémov

Ponuka riešení je prispôsobiteľná všetkým vaším požiadavkám aj vďaka týmto funkciám

 1. Riadenie týždňových a ročných časových programov
 2. Prístupový manažment pre užívateľov a skupiny s prístupovými menami a heslami
 3. Archivácia historických dát
 4. Grafické zobrazovanie aktuálnych a historických dát pomocou trendov

Zobraziť viac

 1. Alarmom kontrolované priority a udalosti a riadenie odosielania alarmov
 2. Časové a prioritné odosielanie emailov, sms, tlačových zostáv
 3. Monitorovanie udalostí pomocou log-súborov (alarmy, užívatelia, hodnoty, príkazy)
 4. Implementácia IP kamier

Regulátory riadiacich systémov ELESTA

Regulátory riadiacich systémov ELESTA

Centrálne riadiace jednotky systémov Elesta umožňujú ovládať technológiu jednoducho, komfortne a profesionálne.

Preskúmať
Rozširujúce moduly riadiacich systémov

Rozširujúce moduly riadiacich systémov

Modulárnosť systému Elesta zaručujú rozširujúce moduly schopné riadiť akúkoľvek technológiu. Prehľad rozširujúcich modulov v tabuľke nižšie....

Preskúmať
Príklady použitia riadiacich systémov Elesta

Príklady použitia riadiacich systémov Elesta

Monitorovací systém umožňuje vzdialene sledovať, zaznamenávať a upozorňovať na prevádzkové stavy alebo poruchy zariadenia, či technológie. S...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

 • Aisin
 • Capstone
 • Elesta
 • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti