ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring

Sme spoločnosť s 26-ročnou tradíciou a viac ako 3000 spokojnými zákazníkmi. Pracujeme s radou inovatívnych produktov popredných svetových výrobcov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.
preskúmať

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring sr.o. je profesionálna spoločnosť, zaoberajúca sa službami v energetike pôsobiaca na európskom trhu viac ako 26 rokov.

Je spoločnosťou s tradíciou a stabilitou založenou na množstve spokojných klientov a partnerov, ktorým zabezpečuje komplexné služby v energetike a aplikuje najmodernejšie technológie.

Portfólio produktov
a služieb

je vytvorené na základe potrieb zákazníkov a vyznačuje sa komplexnosťou a profesionalitou v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, riadenia technológií, merania a monitoringu spotrieb a energetických služieb zabezpečujúcich znižovanie energetickej náročnosti.

Doménou spoločnosti je návrh, realizácia a servis najnovších technológií v oblasti výroby, prevádzky a merania energií, inteligentného riadenia procesov ako aj odborného energetického poradenstva.

Financovanie vlastného vývoja v oblasti smart meteringu, riadenia a regulácie zabezpečuje spoločnosti vždy najnovší technologický postup a napredovanie.

 
 

Dokonalá orientácia
na zákazníka

Snažíme sa o dokonalú orientáciu na zákazníka, skúmame potreby našich klientov a tak vytvárame plnohodnotné portfólio produktov a služieb.

Slovo "komplexné služby" vnímame ako výzvu poskytnúť zákazníkom realizáciu ich požiadavky od prvotných konzultácií, cez odborné poradenstvo, profesionálnu montáž až po servis a nonstop dohľad nad technológiou.

Trvalý odborný vzťah

Našimi zákazníkmi sú spoločnosti, hľadajúce dlhodobé riešenia a trvalý odborný vzťah naplnený dôverou v naše odborné schopnosti a merateľné výsledky.

Zameriavame sa na znižovanie energetickej náročnosti, predovšetkým vo vykurovacích a chladiacich systémoch, pričom kladieme dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pomáhame definovať ciele a navrhujeme riešenia

Poznáme potreby a problémy, ktoré potrebujú klienti riešiť. Pomáhame definovať ciele a navrhujeme riešenia, ako dosiahnuť želaný efekt.

Sme spoločnosť s odborným tímom, schopným riešiť množstvo inovatívnych riešení a vďaka skúsenostiam a spoľahlivým partnerom patríme k spoločnostiam, prinášajúcim nové a spoľahlivé prvky vykurovania, chladenia či merania a regulácie.

Sme tím odborníkov

Ak sa rozhodnete spolupracovať s nami, dostanete do svojich služieb tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami zo stoviek projektov, ktoré sme realizovali.

Na potreby zákazníkov vieme reagovať promptne a kvalitu práce si zachovávame aj pri projektoch s náročnými termínmi dokončenia.

Profesionáli v energetike

Dokážeme počúvať a vypočujeme si vaše požiadavky a predstavy a na základe nich vytvoríme plán realizácie. Ak hľadáte profesionálov v energetike a vyžadujete kreatívne riešenia, hľadáte ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Kvalitu a nadčasovosť našich projektov ocenilo množstvo klientov z rôznych oblastí. Ak vás zaujíma, kto využíva služby ESM-YZAMER s.r.o., pozrite si naše referencie.

Šetríme Vaše teplo

Počas dlhoročného pôsobenia v oblasti energetiky sme si zobrali za svoj slogan "šetríme vaše teplo" a jeho filozofiu napĺňame každým realizovaným projektom alebo poskytovanou službou.

 

Certifikáty a špecializované oprávnenia

Pre dosiahnutie našich cieľov investujeme do kvalitného a odborného tímu našich zamestnancov. Vlastníme všetky certifikáty a špecializované oprávnenia na vykonávanie našich činností a oprávnenia našej spoločnosti pravidelne aktualizujeme a dopĺňame.

setrime vase teplo

Vykurovanie, chladenie, monitoring spotrieb

Máme skúsenosti s riešením veľkých projektov vykurovania, chladenia, merania a regulácie alebo poskytovania služieb v energetike. Zabezpečujeme vlastný systém financovania zdrojov tepla, ktorý spájame s prepracovanou službou prevádzky zdrojov tepla, výroby a predaja tepla alebo energetického poradenstva.

Stabilná spoločnosť s 20 ročnými skúsenosťami

Sme spoločnosť s 26-ročnou tradíciou a viac ako 3000 spokojnými zákazníkmi. Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Obchodní partneri

Pre dosiahnutie našich cieľov investujeme do kvalitného a odborného tímu našich zamestnancov. Vlastníme všetky certifikáty a špecializované oprávnenia na vykonávanie našich činností a oprávnenia našej spoločnosti pravidelne aktualizujeme a dopĺňame.

Komplexné služby

Práve vďaka poskytovaniu riešení z oblasti predizolovaných potrubí, riadiacich systémov, meracej techniky, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, tepelných čerpadiel a solárnych systémov je možné naše služby nazvať komplexnými riešeniami pre vykurovanie, chladenie alebo priemyselné riadenie technológií.

Ponuka našich riešení

Komplexné a profesionálne portfólio produktov a služieb v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, riadenia technológií, monitoringu spotr...

Preskúmať

Obchodní partneri

Našim cieľom je prinášať najnovšie, najmodernejšie a časom overené riešenia, ktoré sú svetovým štandardom v energetike, vykurovaní, chladení...

Preskúmať

Certifikáty a oprávnenia

Vlastníme oprávnenia na všetky činnosti, ktoré vykonávame. Vďaka komplexnosti služieb ktoré poskytujeme, sú naše certifikáty a oprávnenia rô...

Preskúmať

Obchodný register

Obchodné meno: ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Preskúmať

Všeobecné obchodné podmienky

Pokiaľ nebude písomne oboma zmluvnými stranami dohodnuté inak, tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú uplatňovať na všetky obchodné príp...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti