Štandardy kvality dodávky tepla

Kompletné štandardy kvality pri dodávkach tepla a teplej vody ako aj pri prevádzke zdrojov tepla zverejňujeme pre všetkých našich zákazníkov.

Vyhláškou ÚRSO 316/2008 sa ustanovujú štandardy kvality pri dodávaní tepla a služieb, ktoré súvisia s dodávkou tepla a zároveň sa ustanovuje forma a obsah na vyhodnocovanie dodržiavania štandardov kvality pri dodávaní tepla a podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov kvality.

Vyhláška definuje pod dodržaním štandardov kvality dodávania tepla predovšetkým schopnosť dodávateľa tepla dodržiavať zmluvné podmienky dohodnuté podľa zákona o tepelnej energetike.

Schopnosť zabezpečiť teplo v určenom čase

Schopnosť zabezpečiť teplo v určenom čase

Medzi hlavné zmluvné parametre dodávky tepla patria maximálny tepelný príkon, vykurovacia krivky alebo odberový diagram. Medzi dôležité podmienky dodávky tepla zároveň patrí aj schopnosť zabezpečiť teplo v určenom čase dodávky tepla na vykurovanie (vo vykurovacom období) a v neposlednom rade aj schopnosť zabezpečiť do odberného miesta také množstvo tepla, aby bola zabezpečená v objekte tepelná pohoda.

Dodržiavanie lehôt

Dodržiavanie lehôt

Ďalšie sledované štandardy kvality vychádzajú z povinností dodávateľa tepla dodržiavať určité lehoty ustanovené zákonom o energetike. V treťom balíku štandardov kvality uverejňujeme činnosti resp. lehoty, ktoré nie sú definované v zákone o tepelnej energetike, ale ich uskutočnenie resp. dodržanie má vplyv na kvalitu a bezpečnosť dodávky.

Prehľad plnenia štandardov kvality

Rozhodnutia o cene tepla:

 Rozhodnutie o cene tepla 0210_2024_T_ESM_YZAMER_Staré Mesto 1_3_2024

Rozhodnutie o cene tepla_0134_2024_T_ESM_YZAMER

Rozhodnutie o cene tepla_0262_2023_T_ESM_YZAMER

Prehľad plnenia štandardov kvality

Identifikácia zdroja tepla, paliva a súvisiacich emisií skleníkových plynov podľa Vyhlášky MH SR č. 503/2022, §11 ods. 2 písm. b):

Palivový mix 2023

Tepelný dispečing

Prevádzkované zdroje tepla monitorujeme pomocou centrálneho dispečerského pracoviska, ktoré využíva technológiu i komunikačnú sieť vyvinuté ...

Preskúmať

Energetické poradenstvo

Vďaka odbornému tímu a množstvu skúseností v energetike poskytujeme našim zákazníkom profesionálne energetické poradenstvo. Realizovali sme ...

Preskúmať

Meranie spotrieb energií

Našim heslom je: "šetríme vaše teplo", toto však dokážeme napĺňať iba pomocou presne nameraných hodnôt, ktoré následne vyhodnocujeme a vypra...

Preskúmať

Technické zabezpečenie prevádzky zdrojov tepla

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú starostlivosť o váš zdroj tepla. Postaráme sa o bezproblémový chod vašej výmeníkovej stanice alebo kotol...

Preskúmať
Autonómny zdroj energií ECOMASTER

Autonómny zdroj energií ECOMASTER

ECOMASTER je autonómny integrovaný zdroj tepla, chladu a teplej vody z obnoviteľnej energie na báze plynového tepelného čerpadla využívajúci...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti