Prevádzka mikroturbíny

Prevádzkové náklady mikroturbín Capstone

Mikroturbíny Capstone predstavujú univerzálne použiteľné, spoľahlivé a ekologické riešenie výroby energie, ktoré je prakticky bezúdržbové.

Mikroturbína poskytuje spoľahlivý a ekonomicky lokálny zdroj energie, používajúci ako palivo zemný plyn, motorovú naftu resp. rozne iné kvapalné alebo plynné palivá. Je to technológia ktorá je široko použiťeľná rovnako ako pre stacionárne tak aj mobilné zdroje.

Výhody  mikroturbín oproti spalovacím motorom 

Mikroturbíny v porovnaní so spalovacími motormi majú viacero výhod. Jedná sa predovšetkým o takmer bezúdržbovú prevádzku, nižšiu hlučnosť, nízke emisie, jednoduchšiu inštaláciu a kompaktné prevedenie. Mikroturbíny majú potenciál stať sa, narozdiel od motorov, zdrojom elektricke energie a tepla aj pre budovy.

Využitie  mikroturbín

Mikroturbíny Capstone sa používaju tam kde je možnosť využitia kogenerácie, teda súčasnej výroby elektriny a tepla. Tieto jednotky možno s vysokou účinnosťou použiť aj na trojgeneráciu, teda na výrobu elektriny, tepla a chladu.

Funguje  bez prevodovky

Agregát mikroturbíny má jediný pohyblivý diel. Nenáchádza sa tu prevodovka medzi hriadeľom turbíny a generátorom, pretože rotor rýchlobežných generátorov znáša aj vysoké otáčky (až do 90000 ot/min), čím sa prevádzka zjednodušuje.

C30

Výkon a stupeň účinnosti mikroturbíny C30 pri vonkajšej teplote a nadmorskej výške.

C65

Výkon a stupeň účinnosti mikroturbíny C65 pri vonkajšej teplote a nadmorskej výške.

C200

Výkon a stupeň účinnosti mikroturbíny C200 pri vonkajšej teplote a nadmorskej výške.

C600

Výkon a stupeň účinnosti mikroturbíny C600 pri vonkajšej teplote a nadmorskej výške.

C800

Výkon a stupeň účinnosti mikroturbíny C800 pri vonkajšej teplote a nadmorskej výške.

mt-c800

C1000

Výkon a stupeň účinnosti mikroturbíny C1000 pri vonkajšej teplote a nadmorskej výške.

mt-c1000

Priame sušenie prúdom spalín

Veľmi efektívnym využitím spalín môžeme dosiahnuť celkovú účinnosť 90%

Veľmi čisté spaliny mikroturbín so vzduchovými ložiskami môžu pôsobiť priamo na sušený materiál bez ohrozenia zdravia obshuly. Vhodné je sušenie keramických, poľnohospodárskych a chemických výrobkov, biomasy pre spalovanie aj zplynovanie. Vysušené zbytky potravín z hotelov a obchodov majú objem aj poplatky za likvidáciu o 80 % menšie pri vyššej hygiene. Zníži sa aj riziko výskytu hlodavcov, šírenie infekcií a pachy pri doprave a skladovaní. Dá sa využiť aj teplo o nízkej teplote.

Výhody mikroturbín Capstone

Výhody mikroturbín Capstone

Pre pohon generátora mikroturbíny je využitý princíp spaľovacej turbíny. Mikroturbína pre energetické účely je jednoduchšia má kompaktné roz...

Preskúmať
Inštalácia mikroturbín Capstone

Inštalácia mikroturbín Capstone

Mikroturbíny Capstone predstavujú kompaktné zariadenie pozostávajúce z elektrickej časti zaisťujúcej moduláciu napätia a prúdu na požadované...

Preskúmať
Modely mikroturbín Capstone

Modely mikroturbín Capstone

Mikroturbíny Capstone sú dodávané v rôznych výkonových variantách. Vyrábajú sa v rozmedzí od 30kW do 1000kW. Sú univerzálne použiteľné, spoľ...

Preskúmať
Para mikroturbíny

Para

Priemyselné zdroje tepla (napríklad parné kotle a teplovodné kotle) sa používajú k výrobe tepla pre priemyselné zariadenia alebo pre dodávku...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti