Účinnosť

XRGI®: Najvyššia overená účinnosť

S kogeneračnými jednotkami EC POWER vykurujete svoju budovu neporovnateľne efektívne.

Vysokoúčinná kogenerácia triedy A+++

Podobne ako chladničky, práčky a iných bežných spotrebičov, aj vykurovacia technika je označená štítkom účinnosti. Pre kogeneračné jednotky nezávislé skúšobné ústavy určujú takzvanú sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestorov. Kogeneračné jednotky XRGI® dosahujú najlepšiu možnú triedu účinnosti A+++.

Zobraziť viac

Trojité plus, na ktoré sa môžete spoľahnúť – pretože účinnosť kogeneračných jednotiek je jednotne regulovaná a porovnateľná v celej Európe. Označovanie vychádza zo smerníc a nariadení Európskej únie, výpočet vychádza z postupov definovaných Komisiou EÚ.

Energetický štítok je preto dobrou pomôckou pri rozhodovaní, ak chcete investovať do nového vykurovacieho systému. A s certifikovanou účinnosťou A+++ je rozhodnutie pre XRGI® určite jednoduché.

  

Efektivita kogenerácie:
Ako správne porovnávať

XRGI® obstojí v testoch účinnosti. Jeho celkový stupeň využitia až 106 % (s kondenzačnou technikou) znamená, že spotrebovaná energia je pri plnej prevádzke takmer úplne využitá. Z dlhodobého hľadiska tiež boduje neustále vysokým stupňom využitia. Tieto dve hodnoty však možno vypočítať viacerými spôsobmi, a preto ich nemožno vždy priamo porovnávať.

Takzvaná hodnota eta-s (ηs), ktorá tvorí základ označenia účinnosti EÚ, má však osobitný význam, pretože je presne definovaná. EC POWER má teda najlepšiu eta-s hodnotu (ηs) vo svojom priemyselnom sektore s XRGI®.

 

Diaľkové napájanie:

Len s vysokými stratami

Klasická elektráreň, ktorá dodáva elektrinu zo zelenej lúky, má rozhodujúcu nevýhodu: spotrebuje len cca. 40 % energie obsiahnutej v jeho palive.

Zobraziť viac

Zvyšných 60 % sa stratí ako odpadové teplo vo vzduchu alebo vo vode – s nebezpečnými následkami pre životné prostredie a klímu.

Toto plytvanie je spôsobené najmä veľkými vzdialenosťami. Pretože klasická výroba elektriny prebieha na diaľku od spotrebiteľov, je neekonomické priviesť odpadové teplo na využitie do sídiel. To odhaľuje ďalší problém: Elektrinu vyrobenú v elektrárni je tiež potrebné dopraviť k spotrebiteľovi, pričom na trase dlhej kilometra tam dochádza k prenosovým stratám.

Energia a teplo z XRGI®:

Pre energeticky efektívnu budúcnosť sú preto potrebné spoľahlivé a decentralizované riešenia ako XRGI® od EC POWER.

Zobraziť viac

  • Pomocou kogenerácie vyrába elektrinu a teplo priamo na mieste, kde sú potrebné, a to úplne bez prenosových strát.
  • Zabezpečuje aj vykurovanie a ohrev vody využitím odpadového tepla z výroby elektriny.
  • Týmto spôsobom XRGI® využíva až 96 % energie obsiahnutej v palive – viac ako dvakrát toľko ako bežná elektráreň.
  • Keďže ho možno prevádzkovať výlučne s obnoviteľnými zdrojmi energie, je mimoriadne šetrný ku klíme.
  • Dodávaním vyrobenej elektriny do miestnej nízkonapäťovej siete a elimináciou prenosu po zemi sa tiež znižujú poplatky za sieť.

Príklady efektívnosti EC POWER zo zahraničia

Vzdelávacie centrum Joerlunde, DK

Spotreba elektriny: 941 000 kWh/rok
Spotreba tepla: 1 239 000 kWh/rok

Zníženie energie: 64 %
Zníženie nákladov: 63 000 €/ročne
Zníženie CO2: 23 %

priklady ec power 2

Bytové družstvo Grenaa, DK

Spotreba elektriny: 22 000 kWh/rok
Spotreba tepla: 170 000 kWh/rok

Zníženie energie: 35 %
Zníženie nákladov: 13 300 €/ročne
Zníženie CO2: 58 %

priklady ec power 3

Priemyselný podnik Veit, Landsberg am Lech, DE

Spotreba elektriny: 974 000 kWh/rok
Energetické riešenie: 3x XRGI® 15

Redukcia uhlíka: 242 t CO2 / a

Séria XRGI®: Pripravená pre každú aplikáciu

Kogeneračná elektráreň XRGI® je aktuálne to najlepšou voľbou na trhu pre komerčné nehnuteľnosti, obytné budovy a kancelárske alebo priemysel...

Preskúmať

Prevádzka XRGI

Naše štandardné inštalácie vám umožňujú dosiahnuť bezpečnú a rýchlu realizáciu vašich projektov. ...

Preskúmať

EC POWER preberá zodpovednosť

V EC POWER preferujú názor, že sociálny a technický pokrok by nemal mať žiadny vplyv na životné prostredie.

Preskúmať

Produktová rada EC Power

Zahŕňa dokopy 9 produktov, ktoré sú šetrné ku klíme a čistejšej budúcnosti.

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti