Použitie systému Heat2go

Príklady použitia monitoringu energií

Systém zjednodušuje a zefektívňuje odpočítanie stavu energií a odhaľuje poruchy a neoprávnené manipulácie s meracími prístrojmi. Vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby je v systéme vykonávané dostatočne často na to, aby zákazníci mohli svoju spotrebu energie regulovať a tak šetriť náklady.

Meranie spotreby tepla v jednotlivých miestnostiach bytu užívateľa zabezpečujú mimoriadne citlivé pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s dvojsnímačovou technológiou, ktoré snímajú teplotu radiátora a zároveň aj teplotu miestnosti.

Komplexný management spotrieb energií

 

Komplexným management spotrieb energiíKomplexný management spotrieb energií Pri plnom nasadení systému heat2go je možné dosiahnuť plnohodnotnú správu spotrieb energií. Systém dovoľuje sledovať spotrebu energií ešte pred doručením ročného rozúčtovania a tak vytvoriť priestor pre šetrenie na spotrebách energie. Prehľad o spotrebách všetkých energií umožňuje sledovať a monitorovať všetky meracie prístroje v jednom systéme a tak na jednom mieste získať cenné informácie o priebehu spotrieb. Plnohodnotnú správa spotrieb energií zahŕňa:

 
Monitoring spotrieb tepla

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb tepla celého objektu ako aj tepla v jednotlivých miestnostiach

spotreba-vody-ico

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb teplej a studenej vody

 
Monitoring a  vyhodnocovanie spotrieb plynu

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb plynu

Monitoring a  vyhodnocovanie spotrieb elektrickej energie

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb elektrickej energie

 

Správa a monitoring spotrieb teplaSpráva a monitoring spotrieb tepla Systém heat2go je modulárny a vďaka tomu umožňuje monitorovanie tých spotrieb energií, ktoré vás zaujímajú. V prípade potreby monitorovania spotrieb tepla systém zaznamenáva údaje o spotrebách meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a tieto následne vizualizuje a sprístupňuje užívateľom bytov alebo správcom. Títo môžu sledovať aktuálnu spotrebu merača k presnému dátumu a času, prehľady spotrieb v závislosti od vybraného času alebo iné prehľady spotrieb, ktoré umožňujú šetriť na spotrebe ešte pred doručením rozúčtovania.

Monitoring spotrieb tepla

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb tepla celého objektu ako aj tepla v jednotlivých miestnostiach

 

Správa a monitoring spotrieb teplaSledovanie spotrieb teplej a studenej vody Pre zamedzenie nekomfortného odčítavania spotrieb teplej a studenej vody odpočtármi alebo pre dosiahnutie dokonalého a pravidelného prehľadu spotrieb vody je možné použiť systém heat2go ako monitoring iba pre sledovanie vodomerov na teplú a studenú vodu. Bezdrôtová technológia systému heat2go umožňuje zozberať údaje vodomerov a tieto sprístupniť vo forme prehľadných grafov spotrieb kedykoľvek a kdekoľvek pomocou akéhokoľvek internetového prehliadača.

Monitoring spotrieb tepla

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb teplej a studenej vody

 
 

Správa a monitoring spotrieb teplaMonitoring spotrieb plynu a elektrickej energie V prípade potreby monitoringu spotrieb plynu a elektrickej energie sa systém heat2go správa rovnako ako pri sledovaní spotrieb akéhokoľvek iného média a sprístupňuje informácie aj o spotrebe plynu a elektrickej energie v rovnakom rozhraní s prístupom pomocou internetu. Vďaka heat2go sa tak odpočty plynárov a vodárov stávajú minulosťou.

 
Monitoring a  vyhodnocovanie spotrieb plynu

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb plynu

Monitoring a  vyhodnocovanie spotrieb elektrickej energie

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb elektrickej energie

 

Rozúčtovanie vykurovacích nákladov

Rozúčtovanie vykurovacích nákladov

Vitajte v zákazníckej zóne pre rozúčtovanie spotrieb energií. Na tomto mieste nájdete formuláre pre vyplnenie a dodanie podkladov pre rozúčt...

Preskúmať
Zariadenia pre automatické meranie spotrieb energií

Zariadenia pre automatické meranie spotrieb energií

Prístroje s dvoma snímačmi teploty s integrovaným bezdrôtovým vysielačom pre pohodlný odpočet dát.

Preskúmať

Ako systém monitorovania spotrieb energií funguje?

Systém heat2go využíva pomerové rozdeľovače heat2Go Comfort, tie sa odčítajú automaticky, v maximálnom pohodlí a bez prístupu do vykurovanej...

Preskúmať

Výhody monitoringu spotrieb energií

Začnite znižovať spotrebu energií! Nadobudnite dokonalý prehľad o spotrebách tepla, vody, elektrickej energie a plynu vo vašom byte alebo bu...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti