Bezproblémový chod výmeníkovej stanice, kotolne

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú starostlivosť o váš zdroj tepla.

Postaráme sa o bezproblémový chod vašej výmeníkovej stanice alebo kotolne a zabezpečíme ich hospodárnosť a efektívnosť. Služba obsahuje všetky súčasti, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie bezproblémovej funkcie zdroja a spokojnosť a komfort zákazníka.

Pri technickom zabezpečení sa zameriavame na dosiahnutie kontroly nad zdrojom tepla, nasadením monitorovacieho systému, upozorňujúceho obsluhu na vzniknuté problémy.

 
Bezdrôtové monitorovanie

Bezdrôtové monitorovanie

Komplexnosť našich služieb podčiarkuje možnosť naprojektovania, zrealizovania, výstavby, financovania, servisovania a prevádzkovania zdroja

Vyškolení technici

Vyškolení technici

Veľké množstvo vzniknutých problémov vieme riešiť vzdialene softvérovým zásahom, no v prípade potreby je okamžite vyslaný automobil s technikom vyškoleným špeciálne na zásah v technickom riešení daného zdroja tepla.

 

Na opravu nieje potrebná žiadna iná firma

 

Vďaka previazanosti našich technických riešení s prevádzkou tepelných zdrojov dokážeme operatívne v prípade potreby konfigurovať ovládací softvér stanice, upravovať žiadané hodnoty a prevádzkové parametre, alebo kompletne zmeniť funkciu riadiaceho programu, preto sú reakčné doby našich technikov krátke a na opravu nie je potrebná žiadna iná servisná firma.

 
Archivácia dát

Archivácia dát

Samozrejmosťou pri technickom zabezpečení prevádzky zdrojov sú úkony ako archivácia prevádzkových dát, predkladanie analýz a reportov zákazníkovi alebo 24 hodinová havarijná služba. Vďaka našim technikom a plnohodnotne vybavenému vozovému parku s profesionálnym náradím dostane zákazník službu, ktorá mu zabezpečí neustálu a bezproblémovú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Orientácia na zákazníka

Skladové zásoby

Vytvárame dostatočné skladové zásoby náhradných dielov a tak skracujeme čas potrebný na opravu vážnej technickej poruchy a odstávky dodávok tepla. Aj napriek zodpovednému a profesionálnemu prístupu môže dôjsť ku škodám, no ani tu nenechávame nič na náhodu a eliminujeme následky prípadných škôd poistnou zmluvou zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou.

 

Promptné reagovanie a riešinie vzniknutých problémov Spokojní zákazníci Sme pripravení riešiť všetky, aj tie najnepravdepodobnejšie situácie a množstvo referencií a spokojných zákazníkov je toho dôkazom.

 
 

Mesačné prehľady stavov zdrojov teplaMesačné prehľady stavov zdrojov tepla Vďaka vyhodnocovaniu prevádzkových hodnôt si prínos používania služby dokáže zákazník uvedomiť už po krátkom čase. Každý zákazník využívajúci službu prevádzky tepelného zdroja má možnosť využívať prístup do klientskej zóny, ktorá mu umožňuje sledovať mesačné prehľady stavov zdrojov tepla, plánované odstávky a technické údaje zdroja

 

Štandardy kvality pri dodávaní tepla a služieb

Kompletné štandardy kvality pri dodávkach tepla a teplej vody ako aj pri prevádzke zdrojov tepla zverejňujeme pre všetkých našich zákazníkov...

Preskúmať

Tepelný dispečing

Prevádzkované zdroje tepla monitorujeme pomocou centrálneho dispečerského pracoviska, ktoré využíva technológiu i komunikačnú sieť vyvinuté ...

Preskúmať

Energetické poradenstvo

Vďaka odbornému tímu a množstvu skúseností v energetike poskytujeme našim zákazníkom profesionálne energetické poradenstvo. Realizovali sme ...

Preskúmať

Meranie spotrieb energií

Našim heslom je: "šetríme vaše teplo", toto však dokážeme napĺňať iba pomocou presne nameraných hodnôt, ktoré následne vyhodnocujeme a vypra...

Preskúmať
Autonómny zdroj energií ECOMASTER

Autonómny zdroj energií ECOMASTER

ECOMASTER je autonómny integrovaný zdroj tepla, chladu a teplej vody z obnoviteľnej energie na báze plynového tepelného čerpadla využívajúci...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti