Tepelné čerpadlo

Jedno zariadenie pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Využíva až 40% primárnej energie z okolitého vzduchu a transformuje vyrobenú energiu do vnútorných jednotiek, ktoré môžu odovzdávať teplo vo forme vzduchu alebo do vodného systému.
preskúmať
Plynové tepelné čerpadlá

Plynové tepelné čerpadlo je obnoviteľný zdroj tepla a chladu, ktorý ako primárny zdroj získavania tepla využíva vonkajší vzduch. Plynové tepelné čerpadlo pracuje v systémoch vzduch/voda alebo vzduch/chladivo vďaka čomu sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek inštalácii.

Na pohon kompresorov používa plynový motor spaľujúci plyn alebo LPG. Chladivový okruh tepelného čerpadla využíva chladivo R410A (chladivo bez freónov) s nulovým koefcientom rozkladu ozónu vďaka ktorému predstavuje ekologické riešenie vykurovania a chladenia.

Plynové tepelné čerpadlá sa používajú v systémoch s priamou expanziou chladiva alebo v systémoch kde je teplonosným médiom voda.

Zlepšenie existujúcich systémov

Ideálny systém pre komfortné vykurovanie a chladenie kdekoľvek

Opätovné využítie existujúcich potrubných rozvodov umožňuje použiť systém v širokom rozsahu rekonštrukčných projektov pri historických budovách alebo budovách, kde sú búracie práce nemožné.

Pre odovzdávanie tepla alebo chladu do miestnosti je možné využiť vysokoúčinné vnútorné jednotky s jednoduchou inštaláciou alebo už nainštalované vykurovacie telesá.

Výhody plynového tepelného čerpadla

 1. moderný a energeticky účinný systém
 2. mimoriadny tepelný výkon
 3. nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu
 4. výrazné zníženie emisií a skleníkových plynov

Zobraziť viac

 1. nízka hlučnosť aj pri plnom výkone čerpadla
 2. vykúrenie miestnosti bez prerušenia na odmrazenie
 3. ideálny a moderný spôsob vykurovania a chladenia budov
 4. pre inštaláciu nieje potrebná kotolňa, ani zemné práce

Energeticky účinný systém

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohriatych spalín.

Ďalšie výhody

Kde je ho možné využiť?

Pre inštaláciu nieje potrebná kotolňa, ani zemné práce, vrty alebo zemné kolektory. Taktiež nieje potrebné zvyšovanie elektrického príkonu.

Referencie

Ekologický systém

Plynové tepelné čerpadlo znížuje náklady a produkciu emisií a skleníkových plynov. Vďaka účinnosti zariadenia až o 50% v porovnaní s plynovým kotlom.

Modely

Úspora energií a financií

Vďaka tepelným čerpadlám dosahujeme pri veľkom počte našich zákazníkov naozaj výrazné úspory a zároveň zvyšujeme ich komfort bývania.

Náklady

 

Plynové tepelné čerpadlo je ideálnym a moderným spôsobom vykurovania a chladenia budov. Inovácie, ktoré implementuje, predstavujú pre zákazníka jedinečné výhody, ktoré pocíti ihneď po nasadení plynového tepelného čerpadla.

Neobmedzený tepelný a chladiaci výkon

Pre dosiahnutie najlepšej možnej účinnosti a výkonu je možné plynové tepelné čerpadlá zapájať spoločne do siete, ktorá dokáže poskytnúť dostatočný výkon pre všetky typy budov. Plynové tepelné čerpadlá sa používajú v systémoch vzduch-voda, zem-voda alebo voda-voda. 

 

Výroba tepla, chladu a teplej vody jediným zariadením

Plynové tepelné čerpadlo dosahuje vykúrenie bez prerušenia na odmrazenie. Výrába teplú vodu súbežne s chladiacim systémom.

Investíciou do plynového tepelného čerpadla ako jediného zdroja tepla a chladu sa znižujú investičné náklady na vytvorenie vykurovania a klimatizácie.

Návratnosť investície sa výrazne skracuje, pretože na vykurovanie, chladenie postačuje jediné ziariadenie.

Nízke prevádzkové náklady

Plynové tepelné čerpadlo sa vyznačuje naozaj výnimočne nízkymi prevádzkovými nákladmi a vďaka svojej robustnej stavbe a technológii nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Jediný zdroj tepla a chladu

Plynové tepelné čerpadlo vyrába i teplú vodu súbežne s funkciou chladiaceho systému. Pre výrobu tepla, chladu a teplej vody stačí investovať do jediného zariadenia.

Inteligentné vykurovanie

Pri svojej excelentnej účinnosti majú plynové tepelné čerpadlá veľmi nízku hlučnosť a sú riadené pomocou inteligentného riadiaceho systému a ekvitermickej regulácie zabezpečujúcej komfort riadenia vykurovania a chladenia.

Bez rozmrazovania

Odmrazovanie výparníka sa dosahuje prostredníctvom využitia tepla z chladiaceho okruhu motora, preto nie potrebné striedanie prevádzkového cyklu ako pri elektrických tepelných čerpadlách.

Príklady realizácií plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA

 

Výhody plynového tepelného čerpadla

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohri...

Preskúmať

Inštalácia plynového tepelného čerpadla

Pre inštaláciu plynového tepelného čerpadla nie je potrebná kotolňa, ani zemné práce, vrty alebo zemné kolektory. Taktiež nie je potrebné zv...

Preskúmať

Prevádzkové náklady plynového tepelného čerpadla

Celoročné úspory pomocou plynového tepelného čerpadla dosahujú 30% až 50% v porovnaní s konvenčnými tepelnými zdrojmi. Plynové tepelné čerpa...

Preskúmať

Modely plynových tepelných čerpadiel

Plynové tepelné čerpadlá sú dodávané v rôznych výkonoch a jednotlivé rady je možné zapájať do skupín a vytvárať tak veľké zdroje tepla a chl...

Preskúmať

Kde je použité plynové tepelné čerpadlo

Prezrite si prosím výber referencií, kde je plynové tepelné čerpadlo použité a pre vybrané budovy zabezpečuje výrobu tepla, chladu a teplej ...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

 • Aisin
 • Capstone
 • Elesta
 • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti