Referencie - Meranie, riadenie a regulácia

Referencie - Meranie, riadenie a regulácia

Našim zákazníkom prinášame prepracované systémy riadenia, merania, monitoringu a regulácie technológií pomocou moderného a vizuálneho riadiaceho systému Elesta. Výber referencií obsahuje niektoré naše realizácie merania, riadenia a regulácie:

Modernizácia chemickej úpravovne vody

Umiestnenie inštalácie: Trnavská Teplárenská a.s.

Informácie o inštalácii: Modernizácia technológie úpravy vody reverznou osmózou

Úprava likvidácie odpadových vôd

z Novej chemickej úpravne vody a Starej chemickej úpravne vody

Umiestnenie inštalácie: BAT, a.s., Turbínová ulica v Bratislave

Informácie o inštalácii: Projekt rieši časť PRS a SKR novej technológie likvidácie odpadových vôd z NCHÚV a SCHÚV v Teplárni Východ, BAT, a.s. Ide o zachytávanie, samoneutralizáciu a vyrovnanie kvality (egalizácia) odpadových vôd z NCHÚV a SCHÚV, úprava pH a riedenie upravených vôd dažďovými vodami, ako aj dorieďovanie odpadových vôd priemyselnou vodou pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie.

Školská dielňa SOŠ v Banskej Bystrici

Umiestnenie inštalácie: Banská Bystrica

Informácie o inštalácii: Obsahom projektu je návrh a vybudovanie technických zariadení pre školskú dielňu pre nový študijný odbor - Technik energetických zariadení budov.

 

Školská dielňa SOŠ stavebná v Prešove

Umiestnenie inštalácie: Prešov

Informácie o inštalácii: Obsahom projektu je návrh a vybudovanie technických zariadení pre školskú dielňu pre nový študijný odbor - Technik energetických zariadení budov.

 

Ďalšie
referencie

Riadenie OST Bussines centrum Trnava

Umiestnenie inštalácie: BAT, a.s., Turbínová ulica v Bratislave

Informácie o inštalácii: Riadenie technológie OST pre prípravu TÚV, samostatná príprava vody v štyroch vetvách ÚK a príprava vody pre 2 VZT jednotky spolu s GPRS prenosom a zasielaním SMS správ o poruchách pomocou kontroléra Elesta RCO 721 D-M.

Školská dielňa SOU energetické

Umiestnenie inštalácie: Sibírska ulica v Trnave

Informácie o inštalácii: Obsahom projektu je návrh a vybudovanie technických zariadení pre školskú dielňu pre nový študijný odbor - Technik energetických zariadení budov.

Riadenie technológie čističky odpadových vôd v obciach Vinica a Oponice

Komplexné riadenie technológie a návrh riadenia čističky odpadových vôd v dedine Vinica a Oponice s využitím kompaktného regulátora Elesta RCO 20C-iS-D.

Spaľovňa nebezpečného odpadu FN Trnava – odvod a využite tepla

Riadenie technológie na odber odpadového tepla zo spaľovne a jeho následné využitie na predohrev teplej úžitkovej vody a použitie vody pre ústredné kúrenie. Technológia je riadená pomocou dvoch kontrolérov Elesta RCO 16C-M.

Riadenie technológie v budove spoločnosti Klimex, Piešťany

Komplexné riadenie vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody v 4 podlažnej budove spoločnosti Klimex s kancelárskymi a bytovými priestormi. Súčasťou je kompletné riadenie dvoch tepelných čerpadiel Mitsubishi Zubadan pomocou kontroléra Elesta RCO 720D-M.

Príprava TÚV pre technologický oplach po dojení, PVOD Šterusy

Riadenie technológie na prípravu TÚV za pomoci tepelného čerpadla, ktorého primárnym zdrojom je teplo odobrané z mlieka po dojení. Využitý je kontrolér Elesta RCO 721 D-M.

Riadenie technológie vykurovania pre Hotel Dom Športu, Bratislava

Odovzdávacia stanica tepla pre Hotel Dom Športu na prípravu TÚV a ÚK v samostatných 9 vykurovacích vetvách je riadená kontrolérom Elesta RCO 720 D-M.

Riadenie kotolní na pelety v obciach Siladice a Vlčkovce

Technológie kotolní na peletky s následným využitím tepla na prípravu vody pre ÚK sú riadená regulátormi Elesta RCO 20C-iS-D.

Regulácia saunových bazénov a TÚV v Kúpeľoch Delfín, Bratislava

Riadenie odovzdávacej stanice tepla na prípravu TÚV určenej pre sprchovanie pri bazénoch a teplej vody pre dva saunové bazény o rôznych teplotách vody s dôrazom na dodržanie správneho rozmedzia teplôt.

Regulácia OST Polyfunkčného domu, Koniarekova, Trnava

Riadenie technológie OST pre prípravu TÚV a ÚK s meraním spotreby TÚV, SV a spotreby tepla samostatne pre každý byt a obchod spolu s GPRS prenosom a zasielaním SMS o poruchách. Systém zároveň monitoruje, archivuje a pomocou siete GPRS prenáša dáta z 96 meračov tepla pomocou kontroléra Elesta RCO 721 D-M.

Riadenie OST Pedagogická fakulta, Trnava

Riadenie technológie OST pre prípravu TÚV a ÚK s riadením teploty a prísunom čerstvého vzduchu v priestoroch auly spolu s GPRS prenosom údajov a zasielaním SMS o poruchách. GPRS spojenie je vytvorené priamo s tepelným dispečingom našej spoločnosti pomocou kontroléra Elesta RCO 720 D-M a GPRS komunikačného systému spoločnosti ESM-YZAMER.

OST Polyfunkčný BD V-Zone, Trnava

Riadenie technológie OST pre prípravu TÚV a ÚK s meraním spotreby TÚV, SV a spotreby tepla samostatne pre každý byt a obchod , spolu s GPRS prenosom a zasielaním SMS o poruchách.

Riadenie tepelného zdroja na Námestí M.Benku, Bratislava

Komplexné riadenie teploty a prípravy TÚV v nadštandardnom objekte, ktorého súčasťou je riadenie tepelného čerpadla a teploty v každej miestnosti pomocou kontroléra Elesta RCO 720 D-M.

Monitoring plynového tepelného čerpadla, UMB, B. Bystrica

Monitoring spotreby, hodnôt a stavov na plynovom tepelnom čerpadle AISIN spojený s GPRS prenosom hodnôt na dispečerské pracovisko do Trnavy pomocou kontroléra Elesta RCO 721D-M.

Ak vás zaujal výber našich realizácií merania, riadenia a regulácie, prečítajte si viac o našich riadiacich systémoch Elesta. Ak vás zaujíma systém GPRS monitorovania riadených technológií, prečítajte si o našom tepelnom dispečingu, ktorý využíva GPRS komunikáciu so systémami Elesta. V prípade, ak vás naše referencie zaujali, kontaktujte nás pomocou nášho kontaktného formulára.

Referencie - Plynové tepelné čerpadlá

Prezrite si prosím výber referencií, kde je plynové tepelné čerpadlo použité a pre vybrané budovy zabezpečuje výrobu tepla, chladu a teplej ...

Preskúmať

Referencie - Plastové predizolované potrubia

Prezrite si prosím výber referencií, kde sme realizovali dodávku, pokládku a montáž predizolovaného potrubia

Preskúmať

Referencie - Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov používa veľké množstvo bytových domov a za obdobie našej činnosti sme vypracovali systém prepojen...

Preskúmať

Referencie - Zdroje tepla

Naše služby prevádzky zdrojov tepla, technického zabezpečenia a výroby tepla využíva veľké množstvo klientov. Výber referencií poukazuje na ...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti