Zabezpečenie prevádzky, výroby a predaja tepla

Našim cieľom je zefektívniť podnikanie našich klientov formou poskytnutia outsourcingu tepelnej služby a tým prispieť k zníženiu nákladov potrebných na zabezpečenie prevádzky zdroja tepla.
preskúmať

Našim zákazníkom prinášame širokú paletu služieb v oblasti prevádzkovania zdrojov tepla. Poskytujeme kvalitné riešenia pre technické zabezpečenie prevádzky, výroby a predaja média a zabezpečujeme ucelený rad prepojených služieb a procesov.

Našim cieľom je zefektívniť podnikanie našich klientov formou poskytnutia outsourcingu tepelnej služby a tým prispieť k zníženiu nákladov potrebných na zabezpečenie prevádzky zdroja tepla.

Zákazníkom prinášame širokú paletu služieb v oblasti prevádzkovania zdrojov tepla.

Kvalitné riešenia pre technické zabezpečenie prevádzky

 
Komplexnosť

Komplexnosť

Komplexnosť našich služieb podčiarkuje možnosť naprojektovania, zrealizovania, výstavby, financovania, servisovania a prevádzkovania zdroja

Spokojní zákazníci

Spokojní zákazníci

Všetky časti celého procesu prevádzky zdrojov tepla procesu zabezpečujeme dlhodobo a zoznam spokojných zákazníkov si môžete pozrieť v našich referenciách.

 

Druhý najväčší výrobca a predajca tepla v meste Trnava Technicky zabezpečujeme viac ako 40 tepelných zdrojov o výkone takmer 50 MW a sme druhý najväčší výrobca a predajca tepla v meste Trnava, preto máme veľké skúsenosti a schopnosť reagovať na vzniknuté situácie. Pre všetky typy zdrojov tepla zabezpečujeme meranie spotrieb energií, kde vyhodnocujeme namerané hodnoty, ktoré následne využívame na dosiahnutie úspor a efektívnosti zdroja tepla.

 
Dosiahnutie úspor

Dosiahnutie úspor

Pre všetky typy zdrojov tepla zabezpečujeme meranie spotrieb energií, kde vyhodnocujeme namerané hodnoty, ktoré následne využívame na dosiahnutie úspor a efektívnosti zdroja tepla.

Orientácia na zákazníka

Orientácia na zákazníka

Dokonalá orientáciu na zákazníka, o čom svedčí aj poskytovanie detailného energetického poradenstva zameraného na zdroje tepla a ich funkciu. Sme ideálnym partnerom pre prevádzku, servis a non-stop dohľad nad prevádzkovaným zdrojom tepla.

 

Promptné reagovanie a riešinie vzniknutých problémov Promptné reagovanie a riešinie vzniknutých problémov Vďaka technickému vybaveniu, bezdrôtovému dohľadu nad prevádzkovaným zdrojom a vyškoleným personálom s integrovaným vozovým parkom dokážeme reagovať a riešiť vzniknuté problémy promptne a sme o nich informovaní ihneď, ako nastanú. Vďaka nášmu dohľadovému centru a nonstop dispečingu vytvárame spoľahlivú a ucelenú službu, ktorú od nás využíva veľké množstvo spoločností z rôznych odvetví od obchodu cez priemysel až po zdravotníctvo.

 
 

Naše možnosti služieb sú takmer neobmedzenéNaše možnosti služieb sú takmer neobmedzené Naše služby prevádzky zdrojov začínajú projekciou, návrhom vhodného financovania výstavby alebo rekonštrukcie a ekonomicko-energetickým poradenstvom, no možnosti našich služieb sú takmer neobmedzené a modulárne. Preto je u nás prevádzka zdroja tepla spojená s dodávkou a montážou technológie, pravidelnou kontrolou, revíziami, overovaním meradiel a komplexnou údržbou a servisom, čím dosahujeme službu,ktorú si dovoľujeme nazvať komplexnou starostlivosťou o pohodu a komfort zákazníka.

 

Štandardy kvality pri dodávaní tepla a služieb

Kompletné štandardy kvality pri dodávkach tepla a teplej vody ako aj pri prevádzke zdrojov tepla zverejňujeme pre všetkých našich zákazníkov...

Preskúmať

Tepelný dispečing

Prevádzkované zdroje tepla monitorujeme pomocou centrálneho dispečerského pracoviska, ktoré využíva technológiu i komunikačnú sieť vyvinuté ...

Preskúmať

Energetické poradenstvo

Vďaka odbornému tímu a množstvu skúseností v energetike poskytujeme našim zákazníkom profesionálne energetické poradenstvo. Realizovali sme ...

Preskúmať

Meranie spotrieb energií

Našim heslom je: "šetríme vaše teplo", toto však dokážeme napĺňať iba pomocou presne nameraných hodnôt, ktoré následne vyhodnocujeme a vypra...

Preskúmať

Technické zabezpečenie prevádzky zdrojov tepla

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú starostlivosť o váš zdroj tepla. Postaráme sa o bezproblémový chod vašej výmeníkovej stanice alebo kotol...

Preskúmať
Autonómny zdroj energií ECOMASTER

Autonómny zdroj energií ECOMASTER

ECOMASTER je autonómny integrovaný zdroj tepla, chladu a teplej vody z obnoviteľnej energie na báze plynového tepelného čerpadla využívajúci...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti