Centrálny monitoring v reálnom čase

Prevádzkované zdroje tepla monitorujeme pomocou centrálneho dispečerského pracoviska, ktoré využíva technológiu i komunikačnú sieť vyvinuté našou spoločnosťou.

Centrálne operátorské pracovisko umožňuje v reálnom čase zobrazovať prevádzkové stavy a prípadné poruchy na všetkých prevádzkovaných zdrojoch a tak poskytuje technikom podklady pre servisný zásah. Centrálny dispečing kontroluje stavy všetkých zdrojov tepla pomocou bezdrôtovej technológie, čo umožňuje sledovať prevádzku zdrojov aj z iných miest ako z dispečerského pracoviska ako napríklad servisné automobily a mobilné telefóny.

Technológia i komunikačná sieť vyvinutá našou spoločnosťou.Únik tepla von oknami 30 až 50% Prevádzkované zdroje tepla monitorujeme pomocou centrálneho dispečerského pracoviska, ktoré využíva technológiu i komunikačnú sieť vyvinuté našou spoločnosťou. Centrálne operátorské pracovisko umožňuje v reálnom čase zobrazovať prevádzkové stavy a prípadné poruchy na všetkých prevádzkovaných zdrojoch a tak poskytuje technikom podklady pre servisný zásah. Centrálny dispečing kontroluje stavy všetkých zdrojov tepla pomocou bezdrôtovej technológie, čo umožňuje sledovať prevádzku zdrojov aj z iných miest ako z dispečerského pracoviska ako napríklad servisné automobily a mobilné telefóny.

 
Aktuálne informácieonline

Aktuálne informácie online

Ak sa v dome vykoná iba hydraulické vyváženie s termostatickými ventilmi, no bez merania v bytoch, býva úspora podstatne nižšia, najčastejšie 10 až 20%. Zníženie efektu šetrenia je spôsobené nedostatočnou motiváciou, pretože ak spotrebu nič nemerá, spotrebitelia nemajú záujem o šetrenie. Pre dosiahnutie výsledkov hydraulického vyváženia je potrebné dodať taktiež pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré majú pri použití dvojsnímačového modelu cenu 27 €. Tieto pomerové rozdeľovače sú vybavené odpočtom pomocou čipovej karty, takže nie je potrebné vstupovať do bytu pri odpočte.

Riadiaci systém Elesta

Riadiaci systém Elesta

Pomocou hydraulického vyváženia s termostatickými ventilmi a pomerovým meraním na radiátoroch je možné znížiť spotrebu tepla na úroveň 0.35 až 0.25 GJ/m² za rok. Pri ploche bytu 80 m² a cene tepla 26 € za GJ to znamená ročné náklady najviac 600 €. V prípade, že takéto hodnoty nedosahujete, pravdepodobne platíte za svoje alebo dokonca susedove otvorené okná. Určite sa preto informujte o možnosti hydraulicky vyregulovať vykurovaciu sústavu a nainštalovania pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

 

Riadiaci systém ElestaStála servisná služba Centrálny dispečing je zabezpečený stálou servisnou službou, ktorá je pripravená riešiť prípadné poruchy hlásené dohľadovým programom a tak skrátiť čas potrebný na odstránenie výpadkov dodávok tepla. Spojenie centrálneho tepelného dispečingu a non-stop servisnej služby prináša zákazníkom maximálnu možnú mieru flexibility a spoľahlivosti pri prevádzke technologických zariadení.

 
Nepretržitý dohľad

Nepretržitý dohľad

Náš centrálny dispečing je komplexné riešenie pre zabezpečenie nepretržitého dohľadu nad prevádzkovaným zdrojom tepla a umožňuje minimalizovať náklady potrebné pri dohľade nad technológiou.

Pripojenie z akéhokoľvek miesta

Pripojenie z akéhokoľvek miesta

Technológia zdroja tepla sa pripojí na centrálny dispečing pomocou bezdrôtovej technológie z akéhokoľvek miesta v rekordnom čase do jedného pracovného dňa, čo umožňuje sledovanie kritických procesov aj pár hodín po nainštalovaní technológie.

 

Štandardy kvality pri dodávaní tepla a služieb

Kompletné štandardy kvality pri dodávkach tepla a teplej vody ako aj pri prevádzke zdrojov tepla zverejňujeme pre všetkých našich zákazníkov...

Preskúmať

Energetické poradenstvo

Vďaka odbornému tímu a množstvu skúseností v energetike poskytujeme našim zákazníkom profesionálne energetické poradenstvo. Realizovali sme ...

Preskúmať

Meranie spotrieb energií

Našim heslom je: "šetríme vaše teplo", toto však dokážeme napĺňať iba pomocou presne nameraných hodnôt, ktoré následne vyhodnocujeme a vypra...

Preskúmať

Technické zabezpečenie prevádzky zdrojov tepla

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú starostlivosť o váš zdroj tepla. Postaráme sa o bezproblémový chod vašej výmeníkovej stanice alebo kotol...

Preskúmať
Autonómny zdroj energií ECOMASTER

Autonómny zdroj energií ECOMASTER

ECOMASTER je autonómny integrovaný zdroj tepla, chladu a teplej vody z obnoviteľnej energie na báze plynového tepelného čerpadla využívajúci...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti