Spotreba energie pod kontrolou

Úspora energií je možná iba pri presnom a pravidelnom sledovaní. Systém nepretržite monitoruje spotrebu všetkých energií v objekte a sleduje spotrebu kdekoľvek sa nachádzate.
preskúmať
Online monitoring spotrieb energií

Majte svoju spotrebu energií vždy pod kontrolou. Plaťte za energie iba toľko, koľko je naozaj potrebné a ušetrite svoje financie.

Energie sú drahým tovarom, ktorým je potrebné šetriť. Domácnosti a spoločnosti využívajúce energie hospodárne dokážu využiť finančné prostriedky efektívnejšie.

Energie, ktoré využívame v každodennom živote ako sú teplo, voda, elektrická energia alebo plyn je možné šetriť iba pomocou priebežných informácií o ich spotrebe, na základe ktorých je možné upraviť spotrebiteľské správanie a na spotrebe energií výrazne ušetriť a znížiť náklady spojené s užívaním bytu alebo iného priestoru.

 
Sledovanie spotrieb kedykoľvek a kdekoľvek

Sledovanie spotrieb kedykoľvek a kdekoľvek

Dosahovanie úspor energií je možné iba ak sledujete presné a pravidelné informácie o spotrebách. Systém pracuje za vás a nepretržite monitoruje spotrebu všetkých energií vo vašom objekte a umožňuje vám sledovať spotrebu kdekoľvek sa nachádzate.

Online archivácia nameraných spotrieb

Online archivácia nameraných spotrieb

Nikto z nás nemá čas sledovať a zapisovať stav spotrieb tepla, vody alebo plynu a preto systém nepretržite zaznamenáva a archivuje spotrebu energií vo vašom objekte či už vlastníte byt, kanceláriu alebo polyfunkčú budovu, svoju spotrebu poznáte.

 

Spotreba tepla, vody, plynu a elektrickej energieu Vďaka heat2go máte informácie o spotrebe všetkých médií a môžete sledovať spotrebu tepla na každom vykurovacom telese bytu, spotrebu vody, plynu, elektrickej energie alebo tepla na päte budovy.

 
Sledovanie spotrieb teplej a studenej vody

Sledovanie spotrieb teplej a studenej vody

Komfortné sledovanie spotrieb vody dokáže ušetriť množstvo financií a vďaka upozorneniam na nadspotrebu je možné ľahko detekovať poruchy ako poškodené potrubie a vytápanie priestorov. Znižovanie spotreby a platieb nebolo nikdy ľahšie.

Správa a monitoring spotrieb tepla

Správa a monitoring spotrieb tepla

Sledujte spotrebu tepla v každej miestnosti bytu alebo budovy či celkovú spotrebu na päte bytu a domu. Systém zaznamenáva údaje meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a tieto vizualizuje užívateľom bytov a správcom.

 

Žiadny vstup do bytuŽiadny vstup do bytu Systém heat2go je bezdrôtový a meracie zariadenia sú napájané batériou počas 10 rokov. Pre sledovanie spotrieb nie je potrebná kábeláž ani inštalácia sofvéru. Heat2go funguje v každom internetovom prehliadači, tablete alebo mobilnom telefóne.

 
Monitoring spotrieb elektrickej energie a plynu

Monitoring spotrieb elektrickej energie a plynu

Predstavte si ako vám môžu informácie o spotrebe plynu a elektrickej energie pomôcť pri šetrení nákladov. Vďaka heat2go môžete svoju spotrebu sledovať a vyhodnocovať a tak pristupovať k opatreniam na dosiahnutie úspor elektrickej energie a plynu.

Komplexný management spotrieb energií

Komplexný management spotrieb energií

Nasadenie systému heat2go prináša výhody plnohodnotnej správy spotrieb energií, zahŕňajúcej monitoring a vyhodnocovanie spotrieb tepla, vody, elektrickej energie a plynu celého objektu ako aj tepla v jednotlivých miestnostiach so spracovaním v podobe prehľadného grafického výstupu.

 

Odpočty spotrieb energií bez vstupu do bytu a budovy Spotreby energií sú zaznamenávané online a bezdrôtovo vďaka čomu nie je potrebné vstupovať do bytu. Zabudnite na vpúšťanie odpočtárov do vášho súkromia, odpočty systémom heat2go sú jednoduché, rýchle a presné.

 
Ročné zúčtovanie spotrieb energií

Ročné zúčtovanie spotrieb energií

Údaje systému heat2go sú použité ako plnohodnotný report spotreby jednotlivých druhov energií alebo ako ročné vyúčtovanie spotrieb energií. Vďaka spoľahlivému odčítaniu údajov systém dosahuje spravodlivé a presné rozúčtovanie bez chýb a manipulácií.

Meranie spotrieb tepla v každej miestnosti bytu

Meranie spotrieb tepla v každej miestnosti bytu

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov heat2go Comfort s integrovanou bezdrôtovou technológiou heat2go zaznamenáva namerané hodnoty každej vykurovanej miestnosti. Integrácia v systéme heat2go umožňuje sledovať spotrebu tepla pre každú miestnosť bytu.

 

Rozúčtovanie vykurovacích nákladov

Rozúčtovanie vykurovacích nákladov

Vitajte v zákazníckej zóne pre rozúčtovanie spotrieb energií. Na tomto mieste nájdete formuláre pre vyplnenie a dodanie podkladov pre rozúčt...

Preskúmať
Zariadenia pre automatické meranie spotrieb energií

Zariadenia pre automatické meranie spotrieb energií

Prístroje s dvoma snímačmi teploty s integrovaným bezdrôtovým vysielačom pre pohodlný odpočet dát.

Preskúmať
Príklady použitia monitoringu energií

Príklady použitia monitoringu energií

Systém zjednodušuje a zefektívňuje odpočítanie stavu energií a odhaľuje poruchy a neoprávnené manipulácie s meracími prístrojmi. Vyúčtovanie...

Preskúmať

Ako systém monitorovania spotrieb energií funguje?

Systém heat2go využíva pomerové rozdeľovače heat2Go Comfort, tie sa odčítajú automaticky, v maximálnom pohodlí a bez prístupu do vykurovanej...

Preskúmať

Výhody monitoringu spotrieb energií

Začnite znižovať spotrebu energií! Nadobudnite dokonalý prehľad o spotrebách tepla, vody, elektrickej energie a plynu vo vašom byte alebo bu...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti