Prevádzka tepelného čerpadla

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohriatych spalín.
preskúmať
Prevádzkové náklady plynového tepelného čerpadla

Celoročné úspory pomocou plynového tepelného čerpadla dosahujú 30% až 50% v porovnaní s konvenčnými tepelnými zdrojmi.

Plynové tepelné čerpadlo spaľuje za účelom pohonu zemný plyn, alebo skvapalnený plyn (CNG alebo LPG). Pomer cien 1kW paliva medzi plynom a elektrickou energiou sa z dlhodobého hľadiska udržiava v pomere v prospech plynu.

Porovnanie používaných systémov

Náklady na výrobu 1kWh tepla

Na následujúcom grafe je zobrazené porovnanie nákladov na výrobu 1kWh tepla pre bežne používané tepelné zdroje pri konštantnej výstupnej teplote vody 45°C a konštantnom výkone.

Výška nákladov zároveň odráža i vplyv na životné prostredie.

Pri porovnaní ostatných zdrojov poskytuje plynové tepelné čerpadlo výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a chladenie.

Porovnanie nákladov plynového tepelného čerpadla na 1kWh tepla

Zdroje vyrábajúce iba teplo

Zdroje s konštantnými nákladmi na 1kWh tepla bez vplyvu vonkajšej teploty na náklady.

Priamy elektrický ohrev

Tieto zariadenia majú najvyššie náklady na výrobu tepla.

Zdroje vyrábajúce teplo aj chlad

Zdroje s výrazným vplyvom vonkajšej teploty na náklady na 1kWh tepla.

Parné a nízkoteplotné kotle

Oproti priamemu elektrickému ohrevu dosahujú podstatne nižšie náklady, avšak oproti kondenzačnej technike a tepelným čerpadlám majú podstane vyššie náklady.

Kondenzačné kotle

Majú konštantné náklady na výrobu 1kWh tepla pri konštantnej výstupnej teplote vody v našom grafe je zadaná hodnota 45°C.Pri vykurovaní s použitím ekvitermického riedenia (regulácie teploty prívodu vo vzťahu k vonkajšej teplote) budú náklady klesať v rozmedzí 3 až 11% s nárastom vonkajšej teploty oproti nízkoteplotným kotlom.

Tepelné čerpadlá poháňané elektromotorom

Dosahujú podstatne nižšie náklady na výrobu 1kWh tepla oproti kondenzačným kotlom od priesečníka čiar fialová /zelená na pravo. Od priešečníka čiar v ľavo je efektívnejší kondenzačný kotol.

Tepelné čerpadlá poháňané plynovým motorom

Dosahujú najnižšie náklady na 1kWh tepla a celoročne dosahujú úspory oproti kondenzačným kotlom.

Tepelné čerpadlá nárastom výparnej teploty dosahujú nižšiu spotrebu pohonnej energie a tým i nárast COP. Nárast COP sa prejaví znížením nákladov na výrobu 1kWh tepla.

Výhody plynového tepelného čerpadla

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohri...

Preskúmať

Inštalácia plynového tepelného čerpadla

Pre inštaláciu plynového tepelného čerpadla nie je potrebná kotolňa, ani zemné práce, vrty alebo zemné kolektory. Taktiež nie je potrebné zv...

Preskúmať

Modely plynových tepelných čerpadiel

Plynové tepelné čerpadlá sú dodávané v rôznych výkonoch a jednotlivé rady je možné zapájať do skupín a vytvárať tak veľké zdroje tepla a chl...

Preskúmať

Kde je použité plynové tepelné čerpadlo

Prezrite si prosím výber referencií, kde je plynové tepelné čerpadlo použité a pre vybrané budovy zabezpečuje výrobu tepla, chladu a teplej ...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti