Univerzálne použitie mikroturbín

Inštalácia mikroturbín Capstone

Mikroturbíny Capstone predstavujú kompaktné zariadenie pozostávajúce z elektrickej časti zaisťujúcej moduláciu napätia a prúdu na požadované výstupné parametre a vlastnou turbínou s generátorom pre výrobu elektrickej energie.

Použité môžu byť v rôznych energetických systémoch s kombinovanou výrobou elektriny a tepla, ale tiež v oblasti výroby a používania bioplynov, ako sú bioplynové stanice, skládky odpadov.

Mikroturbíny však môžu slúžiť aj ako stanice pre výrobu energií zo zemného plynu. Ich elektrická účinnosť sa pohybuje okolo 35%, tepelná asi 54%. Takže ich celková účinnosť činí približne 89%.

Nezávislý  zdroj energií

Mikroturbína zaisťuje nezávislý zdroj energie a môže slúžiť aj ako záložný zdroj, alebo doplnkový zdroj pre vykrytie odberových špičiek.

Ďalšie zvýšenie účinnosti sa dokáže dosiahnuť použitím zariadenia ORC, ktoré využije odpadové teplo (postačí teplo do 120°C) k výrobe ďalšej elektrickej energie. Týmto sa zvýši účinnosť nad 42%.

Univerzálne  použiteľné zariadenie

Mikroturbíny Capstone sú založené na rovnakom princípe ako tryskový motor, ale zahrňujú patentované uloženie so vzduchovým chladením a vlastnou špeciálnou elektronikou.

Výsledkom je univerzálne použiteľné, spoľahlivé a ekologické riešenie výroby energie, ktoré je prakticky bezúdržbové.

Úspora  energií

Mikroturbíny Capstone umožňujú finančné úspory tým, že možno vyrábať elektrickú energiu na mieste v čase energetických špičiek. Takzvané vyhladzovanie špičiek znižuje množstvo energie odoberanej z energetickej siete v dobe, kedy sú odberové tarify najväčšie.

Trigeneracia  - elektrina, teplo, chlad

Niekedy nastáva potreba súčasne chladiť aj vykurovať. Napríklad na konci zimy, kedy sa ešte vykuruje, ale miestnosti budovy, ktoré sú zvonka málo ochladzované a plné výpočtovej alebo kopírovacej techniky sa musia chladiť.

Chemická energia paliva je premenená na mechanickú, pre výrobu elektriny v generátore, na tepelnú energiu pre absorpčné chladenie. Kompresná práca nie je získavaná z najušľachtilejšej formy energie elektriny, ale z plynu.

Schéma turbíny
a absorbčného chladenia

Výhody mikroturbín Capstone

Výhody mikroturbín Capstone

Pre pohon generátora mikroturbíny je využitý princíp spaľovacej turbíny. Mikroturbína pre energetické účely je jednoduchšia má kompaktné roz...

Preskúmať
Modely mikroturbín Capstone

Modely mikroturbín Capstone

Mikroturbíny Capstone sú dodávané v rôznych výkonových variantách. Vyrábajú sa v rozmedzí od 30kW do 1000kW. Sú univerzálne použiteľné, spoľ...

Preskúmať
Para mikroturbíny

Para

Priemyselné zdroje tepla (napríklad parné kotle a teplovodné kotle) sa používajú k výrobe tepla pre priemyselné zariadenia alebo pre dodávku...

Preskúmať
Prevádzkové náklady mikroturbín Capstone

Prevádzkové náklady mikroturbín Capstone

Mikroturbíny Capstone predstavujú univerzálne použiteľné, spoľahlivé a ekologické riešenie výroby energie, ktoré je prakticky bezúdržbové. M...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti