Tvorba projektovej dokumentácie

Poskytujeme komplexné služby, ktoré zabezpečujeme naozaj od projektu až po realizáciu a preto poskytujeme aj dodávku projektovej dokumentácie v stupni pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu alebo projekty skutočného vyhotovenia na akýkoľvek objekt.

Navrhujeme projekty pre odovzdávacie stanice tepla, tepelné čerpadlá, plynové tepelné čerpadlá, klasické plynové kotly alebo podporu prípravy teplej vody napríklad solárnym systémom.

Poskytujeme dodávku projektovej dokumentácie Poskytujeme komplexné služby, ktoré zabezpečujeme naozaj od projektu až po realizáciu a preto poskytujeme aj dodávku projektovej dokumentácie v stupni pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu alebo projekty skutočného vyhotovenia na akýkoľvek objekt. Navrhujeme projekty pre odovzdávacie stanice tepla, tepelné čerpadlá, plynové tepelné čerpadlá, klasické plynové kotly alebo podporu prípravy teplej vody napríklad solárnym systémom.

 
Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vypracujeme projektovú dokumentáciu k odovzdávacím staniciam tepla pomocou klasických vykurovacích telies, s podlahovým, stenovým alebo stropným vykurovaním alebo teplovzdušnými jednotkami, sálavými panelmi, svetlými alebo tmavými infražiaričmi, či priamovýhrevnými lokálnymi vykurovacími telesami.

Odborný tím

Odborný tím

Každý návrh projektovej dokumentácie je vypracovaný našim odborným tímom, ktorý dokáže zvládať aj náročné termíny odovzdania a je vždy otvorený konzultáciám so zákazníkom alebo realizátorom stavby. Našou výhodou je prepojenie projekcie s profesionálnym prístupom k návrhu technológií, čo umožňuje poskytovať kvalitne vyhotovené projekty, profesionálne navrhnutej technológie.

 

Prepracované projekty technológie chladeniaPrepracované projekty technológie chladenia Našim zákazníkom navrhujeme taktiež prepracované projekty technológie chladenia pomocou tepelných čerpadiel alebo iných zdrojov chladu v kombinácii so stropným chladením alebo kombinovanými jednotkami. Projektovú dokumentáciu vypracujeme aj v oblasti zdravotechniky a plynoinštalácie, prípojok inžinierskych sietí, vnútorných rozvodov zdravotechniky a plynoinštalácie. Pripravíme taktiež projektové dokumentácie pre vodoprávne konania domových čistiarní odpadových vôd, studní alebo dokumentácie areálových rozvodov vody, kanalizácie a plynu.

 

Financovanie zdrojov tepla

Snaha priblížiť sa čo najviac k potrebám zákazníka nás priviedla k službe financovania zdrojov tepla, v ktorej odbremeníme zákazníka od všet...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti