Plynové tepelné čerpadlá

Plynové tepelné čerpadloPlynové tepelné čerpadlo je obnoviteľný zdroj tepla a chladu, ktorý ako primárny zdroj získavania tepla využíva vonkajší vzduch. Plynové tepelné čerpadlo pracuje v systémoch vzduch/voda alebo vzduch/chladivo vďaka čomu sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek inštalácii. Na pohon kompresorov používa plynový motor spaľujúci plyn alebo LPG. Chladivový okruh tepelného čerpadla využíva chladivo R410A (chladivo bez freónov) s nulovým koefcientom rozkladu ozónu vďaka ktorému predstavuje ekologické riešenie vykurovania a chladenia. Plynové tepelné čerpadlá sa používajú v systémoch s priamou expanziou chladiva alebo v systémoch kde je teplonosným médiom voda.


 

 

 

Energeticky účinný systém

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohriatych spalín.

Kde je ho možné využiť?

Pre inštaláciu nieje potrebná kotolňa, ani zemné práce, vrty alebo zemné kolektory. Taktiež nieje potrebné zvyšovanie elektrického príkonu.

PTČ - Ideálny systém na zabezpečenie komfortuIdeálny systém pre komforté vykurovanie a chladenie kdekoľvek

Opätovné využítie existujúcich potrubných rozvodov umožňuje použiť systém v širokom rozsahu rekonštrukčných projektov pri historických budovách alebo budovách, kde sú búracie práce nemožné. Pre odovzdávanie tepla alebo chladu do miestnosti je možné využiť vysokoúčinné vnútorné jednotky s jednoduchou inštaláciou alebo už nainštalované vykurovacie telesá.

Výhody plynového tepelného čerpadla

- moderný a energeticky účinný systém
- mimoriadny tepelný výkon
- nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu
- výrazné zníženie emisií a skleníkových plynov
- nízka hlučnosť aj pri plnom výkone čerpadla
- vykúrenie miestnosti bez prerušenia na odmrazenie
- ideálny a moderný spôsob vykurovania a chladenia budov
- pre inštaláciu nieje potrebná kotolňa, ani zemné práce

Ekologický systém

Plynové tepelné čerpadlo znížuje náklady a produkciu emisií a skleníkových plynov. Vďaka účinnosti zariadenia až o 50% v porovnaní s plynovým kotlom.

Úspora energií a financií

Vďaka tepelným čerpadlám dosahujeme pri veľkom počte našich zákazníkov naozaj výrazné úspory a zároveň zvyšujeme ich komfort bývania.

Plynové tepelné čerpadlo je ideálnym a moderným spôsobom vykurovania a chladenia budov. Inovácie, ktoré implementuje, predstavujú pre zákazníka jedinečné výhody, ktoré pocíti ihneď po nasadení plynového tepelného čerpadla.

Pozrite si video ako plynové tepelné čerpadlo funguje

Nízke prevádzkové náklady

Plynové tepelné čerpadlo sa vyznačuje naozaj výnimočne nízkymi prevádzkovými nákladmi a vďaka svojej robustnej stavbe a technológii nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Jediný zdroj tepla a chladu

Plynové tepelné čerpadlo vyrába i teplú vodu súbežne s funkciou chladiaceho systému. Pre výrobu tepla, chladu a teplej vody stačí investovať do jediného zariadenia.

Jedinečná úspora na vykurovaní a chladení

Celoročné úspory pomocou plynového tepelného čerpadla dosahujú 30% až 50% v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatnými tepelnými zdrojmi. Plynové tepelné čerpadlo spaľuje za účelom pohonu zemný plyn, alebo skvapalnený plyn (CNG alebo LPG). Pomer cien 1kW paliva medzi plynom a elektrickou energiou sa z dlhodobého hľadiska udržiava v pomere 1:4 v prospech plynu.

Typy tepelných plynových čerpadielNeobmedzený tepelný a chladiaci výkon

Pre dosiahnutie najlepšej možnej účinnosti a výkonu je možné plynové tepelné čerpadlá zapájať spoločne do siete, ktorá dokáže poskytnúť dostatočný výkon pre všetky typy budov. Plynové tepelné čerpadlá sa používajú v systémoch vzduch-voda, zem-voda alebo voda-voda.

Výroba tepla, chladu a teplej vody jediným zariadením

Plynové tepelné čerpadlo dosahuje vykúrenie bez prerušenia na odmrazenie. Výrába teplú vodu súbežne s chladiacim systémom. Investíciou do plynového tepelného čerpadla ako jediného zdroja tepla a chladu sa znižujú investičné náklady na vytvorenie vykurovania a klimatizácie. Návratnosť investície sa výrazne skracuje, pretože na vykurovanie, chladenie postačuje jediné ziariadenie.

Inteligenté vykurovanie

Pri svojej excelentnej účinnosti majú plynové tepelné čerpadlá veľmi nízku hlučnosť a sú riadené pomocou inteligentného riadiaceho systému a ekvitermickej regulácie zabezpečujúcej komfort riadenia vykurovania a chladenia.

Bez rozmrazovania

Odmrazovanie výparníka sa dosahuje prostredníctvom využitia tepla z chladiaceho okruhu motora, preto nie potrebné striedanie prevádzkového cyklu ako pri elektrických tepelných čerpadlách.

 
 
Kontakt ESM Yzamern

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

 
Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia