Meranie, riadenie a regulácia

Našim zákazníkom prinášame prepracované systémy riadenia, merania, monitoringu a regulácie technológií pomocou moderného a vizuálneho riadiaceho systému Elesta. Výber referencií obsahuje niektoré naše realizácie merania, riadenia a regulácie:

ZOBRAZIŤ GALÉRIU              

Modernizácia chemickej úpravovne vody

Umiestnenie inštalácie: Trnavská Teplárenská a.s.
Informácie o inštalácii: Modernizácia technológie úpravy vody reverznou osmózou

ZOBRAZIŤ GALÉRIU            

Úprava likvidácie odpadových vôd z Novej chemickej úpravne vody a Starej chemickej úpravne vody

Umiestnenie inštalácie: BAT, a.s., Turbínová ulica v Bratislave
Informácie o inštalácii: Projekt rieši časť PRS a SKR novej technológie likvidácie odpadových vôd z NCHÚV a SCHÚV v Teplárni Východ, BAT, a.s. Ide o zachytávanie, samoneutralizáciu a vyrovnanie kvality (egalizácia) odpadových vôd z NCHÚV a SCHÚV, úprava pH a riedenie upravených vôd dažďovými vodami, ako aj dorieďovanie odpadových vôd priemyselnou vodou pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie.

Riadenie OST Bussines centrum Trnava

Umiestnenie inštalácie: BAT, a.s., Turbínová ulica v Bratislave
Informácie o inštalácii: Riadenie technológie OST pre prípravu TÚV, samostatná príprava vody v štyroch vetvách ÚK a príprava vody pre 2 VZT jednotky spolu s GPRS prenosom a zasielaním SMS správ o poruchách pomocou kontroléra Elesta RCO 721 D-M.

Školská dielňa SOU energetické

Umiestnenie inštalácie: Sibírska ulica v Trnave
Informácie o inštalácii: Obsahom projektu je návrh a vybudovanie technických zariadení pre školskú dielňu pre nový študijný odbor - Technik energetických zariadení budov.

ZOBRAZIŤ GALÉRIU

Školská dielňa SOŠ v Banskej Bystrici

Umiestnenie inštalácie: Banská Bystrica
Informácie o inštalácii: Obsahom projektu je návrh a vybudovanie technických zariadení pre školskú dielňu pre nový študijný odbor - Technik energetických zariadení budov.

ZOBRAZIŤ GALÉRIU

Školská dielňa SOŠ stavebná v Prešove

Umiestnenie inštalácie: Prešov
Informácie o inštalácii: Obsahom projektu je návrh a vybudovanie technických zariadení pre školskú dielňu pre nový študijný odbor - Technik energetických zariadení budov.

Riadenie technológie čističky odpadových vôd v obciach Vinica a Oponice
Komplexné riadenie technológie a návrh riadenia čističky odpadových vôd v dedine Vinica a Oponice s využitím kompaktného regulátora Elesta RCO 20C-iS-D.
Spaľovňa nebezpečného odpadu FN Trnava – odvod a využite tepla
Riadenie technológie na odber odpadového tepla zo spaľovne a jeho následné využitie na predohrev teplej úžitkovej vody a použitie vody pre ústredné kúrenie. Technológia je riadená pomocou dvoch kontrolérov Elesta RCO 16C-M.
Riadenie technológie v budove spoločnosti Klimex, Piešťany
Komplexné riadenie vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody v 4 podlažnej budove spoločnosti Klimex s kancelárskymi a bytovými priestormi. Súčasťou je kompletné riadenie dvoch tepelných čerpadiel Mitsubishi Zubadan pomocou kontroléra Elesta RCO 720D-M.
Príprava TÚV pre technologický oplach po dojení, PVOD Šterusy
Riadenie technológie na prípravu TÚV za pomoci tepelného čerpadla, ktorého primárnym zdrojom je teplo odobrané z mlieka po dojení. Využitý je kontrolér Elesta RCO 721 D-M.
Riadenie technológie vykurovania pre Hotel Dom Športu, Bratislava
Odovzdávacia stanica tepla pre Hotel Dom Športu na prípravu TÚV a ÚK v samostatných 9 vykurovacích vetvách je riadená kontrolérom Elesta RCO 720 D-M.
Riadenie kotolní na pelety v obciach Siladice a Vlčkovce
Technológie kotolní na peletky s následným využitím tepla na prípravu vody pre ÚK sú riadená regulátormi Elesta RCO 20C-iS-D.
Regulácia saunových bazénov a TÚV v Kúpeľoch Delfín, Bratislava
Riadenie odovzdávacej stanice tepla na prípravu TÚV určenej pre sprchovanie pri bazénoch a teplej vody pre dva saunové bazény o rôznych teplotách vody s dôrazom na dodržanie správneho rozmedzia teplôt.
Regulácia OST Polyfunkčného domu, Koniarekova, Trnava
Riadenie technológie OST pre prípravu TÚV a ÚK s meraním spotreby TÚV, SV a spotreby tepla samostatne pre každý byt a obchod spolu s GPRS prenosom a zasielaním SMS o poruchách. Systém zároveň monitoruje, archivuje a pomocou siete GPRS prenáša dáta z 96 meračov tepla pomocou kontroléra Elesta RCO 721 D-M.
Riadenie OST Pedagogická fakulta, Trnava
Riadenie technológie OST pre prípravu TÚV a ÚK s riadením teploty a prísunom čerstvého vzduchu v priestoroch auly spolu s GPRS prenosom údajov a zasielaním SMS o poruchách. GPRS spojenie je vytvorené priamo s tepelným dispečingom našej spoločnosti pomocou kontroléra Elesta RCO 720 D-M a GPRS komunikačného systému spoločnosti ESM-YZAMER.
OST Polyfunkčný BD V-Zone, Trnava
Riadenie technológie OST pre prípravu TÚV a ÚK s meraním spotreby TÚV, SV a spotreby tepla samostatne pre každý byt a obchod , spolu s GPRS prenosom a zasielaním SMS o poruchách.
Riadenie tepelného zdroja na Námestí M.Benku, Bratislava
Komplexné riadenie teploty a prípravy TÚV v nadštandardnom objekte, ktorého súčasťou je riadenie tepelného čerpadla a teploty v každej miestnosti pomocou kontroléra Elesta RCO 720 D-M.
Monitoring plynového tepelného čerpadla, UMB, B. Bystrica
Monitoring spotreby, hodnôt a stavov na plynovom tepelnom čerpadle AISIN spojený s GPRS prenosom hodnôt na dispečerské pracovisko do Trnavy pomocou kontroléra Elesta RCO 721D-M.
 

Ak vás zaujal výber našich realizácií merania, riadenia a regulácie, prečítajte si viac o našich riadiacich systémoch Elesta. Ak vás zaujíma systém GPRS monitorovania riadených technológií, prečítajte si o našom tepelnom dispečingu, ktorý využíva GPRS komunikáciu so systémami Elesta. V prípade, ak vás naše referencie zaujali, kontaktujte nás pomocou nášho kontaktného formulára.

 

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia