Kogeneračné fotovoltické systémy
                        Moduli Cellafredda Mazzo

Fotovoltické panely SOLINK pre výrobu elektrickej a tepelnej energie.
Jeden solárny panel pre dve energie. Unikátny patentovaný systém
fotovoltického panelu, ktorý dokáže pri oslnení vyrábať teplo a elektrickú
energiu s vysokou zotrvačnosťou využitia tepelnej energie aj počas tmy.
Využívajte solárnu energiu plnohodnotne. Hybridné solárne panely vyrobia
tepla a elektrickú energiu. Systémy Solink ponúka vytvorenie uceleného systému
vykurovania, prípravy teplej vody a výroby elektrickej energie. Ponúkame
kompletný ucelený systém ktorý dokáže obsahovať všetky kompoennety
pre plug and play spustenie.

 pannelli collegati

Systém obsahuje duálny solárny panel/panely podľa požadovaného výkonu,
špeciálne jednoduché pripojenie vrátane prepojovacích komponentov, snímače
teploty, akumulačný zásobník a zásobníkový ohrievač teplej vody v jednom,
rekuperačné tepelné čerpadlo pre využitie energie odsávaním vzduchu z
interiérových miestností s vyššou teplotou a vlhkosťou, meniče napätia pre
konverziu elektrickej energie z fotovoltaických panelov do systému rozvodu
elektrickej energie do odberného miesta,kompletnú reguláciu dodaného systému

CELLAFREDDA HC, 300, 400 a RED
HCF3002021HCF4002021HCFHC2021HCFRED2021

4 rôzne typy monokryštalických
kremíkových fotovoltaických panelov a výkony kompatibilné

s akýmkoľvek typom systému.

FLUID CONNECTIONS

tubetto intermedio dritto

Plug and Play SoLink so zaručeným tesnením pre zjednodušenie
fázy inštalácie a pripojenia k solárnym potrubiam

Rýchlo a ľahko Hydraulické pripojenie modulov SoLink Hybrid je rýchle a ľahké.
Vďaka kolektoru, ktorý je integrovaný do výmenníka tepla, je jednoduché použiť
dodávané rýchloupínacie rúrky bez toho, aby ste medzi panely zaskrutkovali
nepríjemné závitové tvarovky.

Efektívne a neviditeľné

Naša hybridná technológia sa zrodila s cieľom pozdvihnúť fotovoltaiku na
vyššiu úroveň. Preto sme navrhli riešenie, ktoré je schopné neustále sledovať
a prispôsobovať sa jeho vývoju. Tvaruje a mení sa s PV: zaisťuje neustále
ochladzovanie článkov, znižuje ich znehodnocovanie a zvyšuje jeho účinnosť.
To všetko pri zachovaní nízkeho profilu, pretože nie je vidieť, čo sa skutočne
skrýva za FV panelmi, čo dáva zvyčajný čistý dizajn týchto solárnych panelov
celému solárnemu poľu, plus schopnosť nezávisle navrhnúť FV systém a tepelný
systém.

Technológia Cellafredda je kombináciou jednoduchosti a technologickej
spoľahlivosti, vďaka ktorej môžu monokryštalické FV panely dosiahnuť
najvyšší výkon.
 
                   parallel-series-cells-02-02

Nová séria Powerkit pozostáva iba z výkonovej časti systému a ponecháva
slobodný výber ostatných komponentov výberom iba najvhodnejšej konfigurácie
na základe rozmeru nádrže a elektrickej spotreby. Všetky panely série Powerkit
pochádzajú zo série Cellafredda 300, Cellafredda400 a Cellafredda HC s rôznou
úrovňou výkonu 
a rozmerov a sú vhodné pre akýkoľvek druh systému.

         esploso2020

 

 

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia