Prevádzka zdrojov tepla

Kvalitné riešenia pre technické zabezpečenie prevádzky
Kvalitné riešenia pre technické zabezpečenie prevádzky
Našim zákazníkom prinášame širokú paletu služieb v oblasti prevádzkovania zdrojov tepla. Poskytujeme kvalitné riešenia pre technické zabezpečenie prevádzky, výroby a predaja média a zabezpečujeme ucelený rad prepojených služieb a procesov. Našim cieľom je zefektívniť podnikanie našich klientov formou poskytnutia outsourcingu tepelnej služby a tým prispieť k zníženiu nákladov potrebných na zabezpečenie prevádzky zdroja tepla.Našim zákazníkom prinášame širokú paletu služieb v oblasti prevádzkovania zdrojov tepla.

Komplexnosť

Komplexnosť

Komplexnosť našich služieb podčiarkuje možnosť naprojektovania, zrealizovania, výstavby, financovania, servisovania a prevádzkovania zdroja

Spokojní zákazníci

Spokojní zákazníci


Všetky časti celého procesu prevádzky zdrojov tepla procesu zabezpečujeme dlhodobo a zoznam spokojných zákazníkov si môžete pozrieť v našich referenciách.

Druhý najväčší výrobca a predajca tepla v meste Trnava

Technicky zabezpečujeme viac ako 40 tepelných zdrojov o výkone takmer 50 MW a sme druhý najväčší výrobca a predajca tepla v meste Trnava, preto máme veľké skúsenosti a schopnosť reagovať na vzniknuté situácie. Pre všetky typy zdrojov tepla zabezpečujeme meranie spotrieb energií, kde vyhodnocujeme namerané hodnoty, ktoré následne využívame na dosiahnutie úspor a efektívnosti zdroja tepla.

Dosiahnutie úspor

Dosiahnutie úspor

Pre všetky typy zdrojov tepla zabezpečujeme meranie spotrieb energií, kde vyhodnocujeme namerané hodnoty, ktoré následne využívame na dosiahnutie úspor a efektívnosti zdroja tepla.

Orientácia na zákazníka

Orientácia na zákazníka


Dokonalá orientáciu na zákazníka, o čom svedčí aj poskytovanie detailného energetického poradenstva zameraného na zdroje tepla a ich funkciu. Sme ideálnym partnerom pre prevádzku, servis a non-stop dohľad nad prevádzkovaným zdrojom tepla.

Promptné reagovanie a riešinie vzniknutých problémov Promptné reagovanie a riešinie vzniknutých problémov

Vďaka technickému vybaveniu, bezdrôtovému dohľadu nad prevádzkovaným zdrojom a vyškoleným personálom s integrovaným vozovým parkom dokážeme reagovať a riešiť vzniknuté problémy promptne a sme o nich informovaní ihneď, ako nastanú. Vďaka nášmu dohľadovému centru a nonstop dispečingu vytvárame spoľahlivú a ucelenú službu, ktorú od nás využíva veľké množstvo spoločností z rôznych odvetví od obchodu cez priemysel až po zdravotníctvo.

Naše možnosti služieb sú takmer neobmedzenéNaše možnosti služieb sú takmer neobmedzené

Naše služby prevádzky zdrojov začínajú projekciou, návrhom vhodného financovania výstavby alebo rekonštrukcie a ekonomicko-energetickým poradenstvom, no možnosti našich služieb sú takmer neobmedzené a modulárne. Preto je u nás prevádzka zdroja tepla spojená s dodávkou a montážou technológie, pravidelnou kontrolou, revíziami, overovaním meradiel a komplexnou údržbou a servisom, čím dosahujeme službu,ktorú si dovoľujeme nazvať komplexnou starostlivosťou o pohodu a komfort zákazníka.

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia