Financovanie zdrojov tepla

Odbremeňujeme zákazníka od všetkých prvotných investícií pri výstavbe zdrojov teplaOdbremeňujeme zákazníka od všetkých prvotných investícií pri výstavbezdrojov tepla

Snaha priblížiť sa čo najviac k potrebám zákazníka nás priviedla k službe financovania zdrojov tepla, v ktorej odbremeníme zákazníka od všetkých prvotných investícií pri výstavbe zdrojov tepla. Keďže vieme, aké problémy musia naši zákazníci riešiť pri budovaní zdroja tepla, pripravili sme program na kompletné prefinancovanie výstavby, prevádzky a servisu zdrojov tepla. Naša spoločnosť zabezpečí na vlastné náklady kompletnú technológiu zdroja tepla na kľúč od projektu cez realizáciu až po kolaudáciu a následne pre zákazníka na dohodnuté obdobie zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody.

Regulovaná cena

Regulovaná cena

Dodávané teplo a teplá voda má regulovanú cenu a vďaka množstvu zdrojov, ktoré prevádzkujeme, sa už tri roky naša cena tepla nezvýšila a je stále najnižšia. Klient tak získava kvalitnú dodávku tepla a teplej vody bez potreby zabezpečenia vstupných investícií na vybudovanie technológie, bez potreby vybavovať povolenia, rozkopávky, kolaudácie alebo dokonca prípadný servis, pretože o toto všetko sa postará naša spoločnosť.

Zdroj tepla

Zdroj tepla


Služba financovanie zdrojov tepla zahŕňa komplexné zabezpečenie funkčného zdroja tepla, schopného dodávať teplo a teplú vodu do objektu, v ktorom je inštalovaný. Naša spoločnosť zabezpečí vybudovanie zdroja tepla z vlastných finančných zdrojov, bez potreby finančného zaťaženia developera alebo majiteľa budovy. Zákazník tak odoberá teplo a my sa staráme o technológiu, servis, prevádzku, dozor a všetky potrebné povolenia.

Prepracované projekty technológie chladeniaFinancovanie zdrojov tepla

Služba financovanie zdrojov tepla má 12- ročnú dobu, po ktorej je možné technológiu zdroja tepla odstúpiť majiteľovi budovy alebo predĺžiť nájomnú zmluvu a naďalej využívať naše služby.

Vybudovanie zdroja

Vybudovanie zdroja

Naším cieľom je priniesť zákazníkovi bezproblémovo zdroj tepla a spoľahlivú dodávku tepla. Vybudovanie zdroja je pre klienta naozaj najjednoduchšie, pretože všetky náklady znáša naša spoločnosť, rovnako platíme aj servis technológie alebo všetky potrebné povolenia a podobne.

Merače tepla

Merače tepla


Okrem vybudovania zdroja a jeho prevádzky dostane zákazník aj služby rozúčtovania alebo servisu mimo zdroj tepla, ako napríklad montáž bytových staníc alebo kompaktných meračov tepla.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách ? Čítajte ďalej.

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia