Energetická služba

Energetická službaKomplexne monitoruje prevádzkové hodnoty energií

Vďaka znalosti potrieb našich zákazníkov sme vyvinuli službu, pri ktorej polnohodnotne napĺňame naše heslo o šetrení tepla našich zákazníkov. Energetická služba totiž komplexne monitoruje prevádzkové hodnoty energií ako elektrina, teplo, plyn a podobne a vytvára ucelené bilancie, ktoré napomáhajú klientovi pri realizácii úprav, ktoré mu pomáhajú zvýšiť energetickú účinnosť technológie a znížiť stratu vyrobenej energie.

Prehľadnéa presné výstupy

Prehľadné a presné výstupy

Pri energetickej službe vytvárame prehľadné a presné výstupy nameraných hodnôt, zabezpečujeme detailné rozpočítanie nákladov na výrobu tepla, porovnávame spotreby energií vzhľadom na vonkajšie teploty a vytvárame návrhy ekvitermických kriviek a nastavení regulácie vykurovania.

Hospodárne vykurovanie, chladenie

Hospodárne vykurovanie, chladenie


Pre dosiahnutie lepšieho a detailnejšieho prehľadu o dodávkach energií vyhodnocujeme grafy spotrieb budovy a jej tepelno-technických strát. Tieto údaje napomáhajú pri vytváraní opatrení pre dosiahnutie hospodárneho vykurovania, chladenia a vetrania budovy.

Ucelený prehľad o hospodárnosti zdroja teplaUcelený prehľad o hospodárnosti zdroja tepla

Služba pomáha zabezpečovať budovy spotrebujúce iba toľko energie, koľko je naozaj potrebné. Vytvorením odberových diagramov, stanovením fixných a variabilných zložiek alebo ekonomickým hodnotením zdrojov vytvárame ucelený prehľad o hospodárnosti zdroja tepla a využívaní dodaných energií. Nastavením podmienok pre vyhodnocovanie regulačných odchýliek v závislosti na dodávkach a spotrebe energií alebo priebežným vyhodnocovaním ekonomických ukazovateľov umožňujeme dostať spotrebu energií pod kontrolu.

Znižovanieenergetickejnáročnosti

Znižovanie energetickej náročnosti

Zvýšenie energetickej účinnosti pomocou energetickej služby umožní využívať dosiahnuté úspory hospodársky efektívnym spôsobom. Naša spoločnosť pomocou znižovania energetickej náročnosti posúva zákazníka k energeticky účinnejším technológiám a tak podporuje jeho inovatívnosť a konkurencieschopnosť.

Žiadne obmedzeniavašich potrieb

Žiadne obmedzenia vašich potrieb


Pri návrhoch na zmeny a opatrenia pri využívaní energií nezabúdame na dôležité faktory ako je tepelná pohoda zákazníka, dostatočné osvetlenie alebo odvetranie priestorov, optimalizácia teplej úžitkovej vody a chladenia. Preto zákazník využívajúci energetickú službu nepociťuje obmedzenie jeho potrieb a zvyklostí a v prípade , že jeho spotreba energií nie je výrazne nad rámec hospodárnosti, nepocíti žiadne zmeny.

Zvýšenie energetickej účinnostiZvýšenie energetickej účinnosti

Jedným zo stavebných pilierov služby je taktiež kontrola a overovanie meracích zariadení alebo návrhy na výmenu zastaralých a nefunkčných technológií. Zmeny technológie, správania klientov alebo návrhy riešení tak pomáhajú docieliť zvýšenie energetickej účinnosti a v konečnom dôsledku vytvorenie úspor, ktoré môže zákazník využiť rozumnejšie, ako ich v prípade plytvania s energiou vyvetrať do vzduchu.

Ideálne riešeniepre majiteľov budov

Ideálne riešenie pre majiteľov budov

Mechanizmov pre dosiahnutie energetickej účinnosti využívame naozaj veľké množstvo a každý z nich je overený na množstve zákazníkov využívajúcich energetickú službu. Zmluvná energetická služba je ideálnym riešením pre majiteľov budov, technologických celkov alebo spoločenstvá, ktoré chcú využívať energiu hospodárnejšie a radšej zveria túto činnosť spoločnosti, ktorá s nou má bohaté skúsenosti.

Vhodná pre všetkyinštitúcie verejnéhosektora

Vhodná pre všetky inštitúcie verejného sektora


Opatrenia navrhované v oblasti vykurovania, chladenia, izolácie, vetrania, teplej vody, osvetlenia a chladenia vypracovávame vždy v nadväznosti na detailnú štúdiu využitia technologického celku. Preto je energetická služba vhodná pre všetky inštitúcie verejného sektora, školy, verejnú správu, nemocnice, plavárne a podobne.

Najlepšia a najjednoduchšia cesta

Využívanie energetickej služby poskytovanej našou spoločnosťou je najlepšia a najjednoduchšia cesta, akou môžu majitelia alebo správcovia budov dosiahnuť energetické úspory, optimalizáciu spotrieb a v konečnej fáze zvýšenie energetickej účinnosti.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách ? Čítajte ďalej.

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia